V Poltári sa stretli predstavitelia Environmentálneho fondu so zástupcami samospráv

predstavitelia

POLTÁR – Súčasné výzvy, dotácie a proces podávania žiadostí o ne, ale aj najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia dopúšťajú – to boli aktuálne témy, ktorým sa na dnešnom (4. 8.) stretnutí v Poltári venovali predstavitelia Environmentálneho fondu a zástupcovia samospráv.

Na stretnutí sa zúčastnil námestník generálneho riaditeľa fondu Martin Repa, riaditeľ odboru práva Martin Janík, vedúca oddelenia environmentálnej podpory Ľubica Flamíková a manažérka stratégie Lýdia Tkáčová.

Počas zasadnutia na mestskom úrade účastníci otvorili a prejednali viacero problémov a otázok, ktoré sa týkajú mnohých obcí a miest na Slovensku. Medzi ne patrí hlavne nedostatok financií na projektovú dokumentáciu i verejné obstarávania, nedostatok odborných kapacít a slabá spätná väzba aj komunikácia inštitúcií so samosprávami.

Zástupcovia environmentálneho fondu o týchto dlhoročných problémoch na Slovensku vedia a ako informovali prítomných, mnohé z nich už riešia.„Odstránili sme množstvo príloh, ktoré si dnes vieme dohľadať sami, chceme odľahčiť našich žiadateľov, po novom máme dvoch hodnotiteľov, skvalitňujeme webináre a naši manažéri zodpovedajú žiadateľom otázky na infolinke,“ informoval Repa počas stretnutia.

Zjednodušenie výziev

Ako uviedol, žiadostí je veľa a uspokojiť každého nedokážu. Vďaka Envirofondu sa však obce môžu zapojiť do viacerých oblastí, ktoré pribudli ako novinka. Námestník ďalej prezradil, že obsahom najnovšej výzvy budú bonusové kritéria, ktoré doteraz neexistovali. Nová špecifikácia v septembri už ráta s tým, že sa budú robiť najprv projektové zámery, až následne po ich schválení projektová dokumentácia a verejné obstarávania. Dôvodom je šetrenie financií obcí, energie a času.

Ako zástupcovia Environmentálneho fondu uviedli, poznajú problémy malých obcí a miest, a preto sa plánujú zaoberať do budúcnosti aj vytvorením kategórie do 300 obyvateľov.

Podľa slov primátorky mesta Poltár Martiny Brisudovovej, ktorá je zároveň členkou výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, regionálne rozdiely na Slovensku sú tak markantné, že ich nedokážeme vyrovnať za rok ani za dva.

Riešenie problematiky regionálneho rozvoja je mojou prioritou aj v NR SR. Preto ma teší, že predstavitelia Environmentálneho fondu zavítali do nášho mesta a okresu a zvolili takýto proregionálny prístup. Verím, že všetky ich novinky, ciele a vízie do budúcnosti, o ktorých sa dnes hovorilo, sa ako im, tak aj nám, vo výbore podarí naplniť,“ dodala primátorka.

Mesto Poltár má dvoch projektových manažérov. Do výziev sa zapája pravidelne a podľa predstaviteľov mesta vcelku úspešne. Od roku 2019 získalo z mimorozpočtových zdrojov cez 3 000 000 eur.

Foto: Mesto Poltár

Pridaj komentár