R. SOBOTA: Orechy pri cykloceste majú olámané hrubé konáre, stromy sú poškodené na asi 200-metrovom úseku (doplnené)

RIMAVSKÁ SOBOTA – Ako keby sa popri nich prehnalo tornádo, tak vyzerajú orechy pri cykloceste, ktorá v Rimavskej Sobote vedie zo Školskej ulice smerom na Včelinec. Na tému nás minulý týždeň upozornil jeden z našich čitateľov.

Priamo na mieste sme sa boli pozrieť v piatok. Poškodené orechy sú na úseku dlhom zhruba 200 metrov, olámané však okrem nich boli aj iné dreviny. Nešlo pritom o nejaké halúzky, ale konáre hrubé aj 10 či 15 centimetrov.

Vo veci sme najprv oslovili oddelenie životného prostredia Mestského úradu Rimavská Sobota. Odtiaľ nás však odkázali na Technické služby mesta (TSM). Ich riaditeľ Tibor Barto nám potvrdil, že orechy boli olámané pri čistení okolia cyklocesty.

Ľudia sa nám sťažovali, že konáre zasahujú do cesty a obtierajú si o ne hlavy. Preto sme to vyčistili ‚cepákom‘ (prídavné zariadenie na traktor, pozn. red.), ale tie hrubšie konáre ešte pôjdeme zarovnať pílami,“ uviedol riaditeľ.

V stredu (3. 8.) ráno však bolo okolie cyklocesty v tomto úseku stále v rovnakom stave, odvezené neboli ani olámané konáre. O stanovisko k tejto veci sme požiadali aj Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie. Ich vyjadrenie po obdržaní doplníme do článku.

DOPLNENÉ 5. 8. 2022 o 9:28: Ako sa uvádza vo vyjadrení, ktoré pre Sobotnik.sk poskytol okresný úrad, v tomto prípade Technické služby mesta Rimavská Sobota chceli vykonať pravdepodobne bezpečnostný rez stromov.

Pri ňom sa odstraňujú alebo redukujú konáre: suché aj živé, ktoré narúšajú prevádzkovú bezpečnosť osôb alebo cyklistov prechádzajúcich cyklotrasou. Bezpečnostný rez sa môže vykonávať celoročne avšak nie spôsobom odstraňovania konárov cepákom. V tomto prípade je nutné, aby tieto stromy boli opílené arboristom alebo odborníkom, ktorý je znalý danej problematiky,“ upozorňuje úrad v stanovisku, ktoré nám zaslal vedúci odboru životného prostredia Vladimír Šándor.

Ako sa vo vyjadrení dodáva, podľa § 47 odseku 1 zákona č. 543/2002 Z. z. sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. „Poškodzovaním dreviny rozumie každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie dreviny alebo zapríčiniť jej odumretie. V tomto prípade však stromy nie sú tak poškodené, aby to zapríčinilo ich odumretie. Po ošetrení opílených konárov sa stromy zmladia, nakoľko neboli porušené kostrový kmeň a konáre stromu.

Foto: Sobotnik.sk

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár