Fiľakovo získalo dotáciu na pokračovanie výstavby cyklochodníka

FIĽAKOVO – Samospráva Fiľakova získala dotáciu na výstavbu druhej etapy cyklochodníka spájajúceho železničnú stanicu s priemyselnou zónou. Prvú etapu mesto zrealizovalo v roku 2020.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo mestu žiadosť o dotáciu vo výške 187 000 eur. Vďaka nej postavia druhú etapu cyklotrasy, ktorá bude spájať autobusovú stanicu so začiatkom priemyselnej zóny. Viesť bude popri ceste II/571 s pokračovaním pozdĺž cesty III/2670 v smere na obec Šávoľ. Obe cesty sú v správe vyššieho územného celku a vedú k drvivej väčšine priemyselných závodov sídliacich v meste.

Hustota premávky je veľmi vysoká, podľa meraní z roku 2020 tadiaľ prešlo za jeden deň 2106 vozidiel, vrátane kamiónov zabezpečujúcich prepravu pre miestne podniky. „Chodník pri ceste je pre peších v dezolátnom stave, pre cyklistov pruh úplne chýba. Denne po tejto ceste prejdú stovky ľudí do a zo zamestnania, čo je pri danej hustote premávky nebezpečné. Nový asfaltový cyklochodník okrem podpory ekologickej dopravy prispeje k výraznému zvýšeniu bezpečnosti v tejto časti mesta,“ vyjadril sa primátor Attila Agócs.

Nová časť cyklochodníka v dĺžke 292,30 m bude mať šírku 2,50 m a rozdelená bude do dvoch pruhov – pre peších a pre cyklistov. Vďaka bezbariérovosti zabezpečí bezpečný pohyb aj osobám so zdravotným postihnutím. Vzniknú tu nové dažďové vpuste, osadia nové verejné osvetlenie a pribudne aj prístreškom s parkovacími miestami pre bicykle a s nabíjacími stojanmi pre elektrobicykle. Práce by sa mali začať na jar budúceho roka.

Projekt výstavby cyklochodníka je rozdelený do štyroch etáp. V prvej vybudovalo mesto časť spájajúcu železničnú stanicu s parkom. Mestským parkom vedie pôvodná časť cyklochodníka, na ktorú sa na jej konci napojí nový úsek vedúci po priemyselnú zónu (aktuálna etapa). V ďalších dvoch etapách plánuje mesto dobudovať cyklochodník až po koniec priemyselnej zóny pri areáli podniku Ekoltech.

Zdroj: Klaudia MIkuš Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo, Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár