Revúca spustila komixovú súťaž Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho

REVÚCA – Mesto Revúca, ktoré je slovenským mestom kultúry 2022 spustilo súťaž v komiksovej tvorbe pre amatérov a profesionálov na tému stretnutia dvoch významných slovenských dejateľov štúrovskej generácie: Štefana Marka Daxnera, rodáka z Tisovca, a Janka Francisci-Rimavského, rodáka z Hnúšte. Obaja mali blízky vzťah k Revúcej a tohto roku si pripomíname 200 rokov od ich narodenia. Uzávierka súťaže, ktorej názov je Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho, je 30. októbra 2022.

Komiksová tvorba je najmä medzi mladými veľmi populárny umelecký formát, preto veríme, že priblíži oboch štúrovcov a ich spoločný príbeh najmä mladej generácii,“ povedala Karin Kilíková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska v Revúcej a projektová manažérka projektu Prepni na Revúcu, ktorým Revúca získala titul Mesto kultúry 2022. „Na spoluprácu sme oslovili nášho rodáka Daniela Majlinga, ktorého komiksy z prostredia Gemera sa stali vyhľadávané. Práve on prijal pozvanie predsedať 5-člennej hodnotiacej porote v tejto súťaži,“ dodala.

Mám radosť, že sa súťažou Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho komiksová tvorba natrvalo spojí s Revúcou a vytvorí základ pre expozíciu komiksu, ktorú pripravujeme v novozriadenom kultúrno-vzdelávacom centre Litterra v Revúcej po rekonštrukcii budovy Prvého slovenského literárneho gymnázia, ktorá z rozhodnutia zriaďovateľa – Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) hľadala nové využitie,“ objasnil Jozef Balužinský, riaditeľ neziskovej organizácie Litterra v Revúcej, ktorej zakladateľom je BBSK.

Súťaž je vyhlásená v štyroch kategóriách: (1) amatéri od 10 do 15 rokov, (2) amatéri od 15 do 25 rokov, (3) amatéri nad 25 rokov a (4) profesionáli, ktorých práce už boli publikované a hodnotené, bez obmedzenia veku. Práce je možné zasielať buď nakreslené rukou a oskenované, alebo spracované v grafickom programe, v rozsahu jednej A4 do 30. októbra 2022 prostredníctvom online prihlášky na webovej stránke www.prepninarevucu.sk v časti Pridaj sa.

Pre autorov víťazných prác sú pripravené zaujímavé vecné ceny. Z víťazných prác vznikne nová putovná výstava. Prezentovaná bude postupne v Revúcej, v Múzeu Prvého slovenského gymnázia, od 3. decembra do konca januára 2023 a následne postúpená do miest Tisovec a Hnúšťa do konca mája 2023, kedy mesto kultúry v Revúcej skončí. Víťazné práce sa zároveň stanú trvalou súčasťou zbierkového fondu inštitúcie Litterra.

Formáty komiks a rozprávka sú v ročníku 2022 prvýkrát aj súčasťou legendárnej Ceny Gustáva Reussa, súťaže v písaní sci-fi a fantasy poviedok, ktorú Mestské kultúrne stredisko v Revúcej obnovilo v roku 2021 po 11 rokoch nultým ročníkom.

Zdroj a foto: tlačová správa

Pridaj komentár