R.SOBOTA: Predmetom mesiaca v múzeu sú stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku z roku 1883

RIMAVSKÁ SOBOTA – V rámci prezentačnej aktivity Predmet mesiaca vystaví Gemersko-malohontské múzeum (GMM) R. Sobota zaujímavý, originálny, ručne písaný dokument z roku 1883 – Stanovy Gemersko-malohontského muzeálneho spolku. Dokument je súčasťou archívu múzea, a text písaný v maďarčine, je rukopisom prvého riaditeľa múzea Jánosa Fábryho. Dokument je vystavený v priestoroch múzea od 2. septembra do 30. septembra 2022.

„V septembri 2022 si pripomíname 140. výročie založenia Gemersko-malohontského múzea. Korene múzea siahajú do 3. septembra 1882, keď sa otvorila prvá Umelecko-archeologická výstava Gemerskej župy v priestoroch bývalých delostreleckých kasární, kde sídli múzeum dodnes,“ uviedla historička GMM Éva Kerényi.

Úspech výstavy prispel k tomu, aby vedenie mesta i župy hneď na druhý deň, 4. septembra 1882, na zasadajúcom zhromaždení Gemersko-malohontskej muzeálnej spoločnosti  definitívne založilo Gemersko-malohontský muzeálny spolok. Za dočasného predsedu spolku zvolili baróna Jenőa Nyáriho.

O rok neskôr, 24. septembra 1883, sa na druhom valnom zhromaždení rozhodlo aj o novom vedení spolku a spresnili sa i základné pravidlá a stanovy. Predsedom spolku sa stal Bertalan Szontágh, podpredsedom Zoltán Hamvay a Vilmos Groó, prvým riaditeľom múzea János Fábry, pokladníkom József Dapsy, notárom József Molnár, tajomníkom Tamás Löcherer a určil sa aj 27-členný riadiaci zbor.

Cieľom spolku bolo zozbieranie a uschovanie predmetov týkajúcich sa odvetvia hospodárstva, priemyslu, prírody, umenia a školstva v trvalom múzeu a ich prezentácia verejnosti v prospech všeobecného vzdelávania. Tieto historické relikvie a umelecké poklady župy pozbierali kúpou alebo vo forme darov od osobností regiónu.

Spolok pravidelne vydával ročenky, usporadúval dočasné výstavy, organizoval zhromaždenia spojené s čítaním a podporoval výskum a bádanie v rámci jednotlivých sekcií múzea ako: hospodárska, umelecko-priemyselná, archeologicko-historická, prírodovedecká sekcia a oddelenie školstva.

Foto: GMM

Pridaj komentár