BBSK začína stavať cyklocestu medzi mesto Poltár a Hrnčiarskou Vsou

Poltár cyklocesta

POLTÁR/HRNČIARSKA VES – Slávnostným odovzdaním staveniska sa v stredu (19. 10. 2022) začala prvá etapa výstavby cyklocesty medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou. Ide konkrétne o úsek Poltár -Hrnčiarska Ves, dlhý 7,7 kilometra.

Po dvadsiatich rokoch, odkedy skončila prevádzka železničnej trate medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou, dostane teleso tejto trate nové využitie, keďže po ňom povedie spomínaná cyklocesta. Do výstavby prvej etapy kraj investuje viac ako 2,2 milióna eur, z nich 1,6 milióna sa mu podarilo získať z európskych zdrojov vo forme nenávratného finančného príspevku.

Tento deň je významný pre celý región Novohradu a Gemera a pre všetkých, ktorí využívajú bicykel nielen vo svojom voľnom čase, ale aj ako dopravný prostriedok. Dnes sme slávnostne odovzdali stavenisko prvej etapy budúcej cyklotrasy, tu však ani zďaleka nekončíme – peniaze z eurofondov sme úspešne získali aj na druhú časť cyklotrasy, z Hrnčiarskej Vsi do Rimavskej Soboty. Tá bude v celkovej dĺžke 20,9 kilometra a v celkovej hodnote viac ako 7 miliónov eur,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter na tlačovom brífingu.

S prácami na prvej etape by mal zhotoviteľ, spoločnosť OHLA-ŽS, začať ešte v novembri tak, aby bola cyklotrasa verejnosti prístupná už v lete budúceho roku.

Cyklotrasa zabezpečí prepojenie miest Rimavská Sobota a Poltár, so súčasným napojením obcí Ožďany, Sušany, Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarska Ves a miestnou časťou Maštinec, pričom v celej dĺžke využije práve teleso niekdajšej železničnej trate.

Súčasťou stavby budú rekonštrukčné práce na mostných objektoch a priepustoch, súčasťou I. etapy sú rekonštrukčné práce na štyroch rúrových priepustoch a jedna novostavba priepustu, tiež rekonštrukcia dvoch mostov.

V rámci II. etapy je plánovaná rekonštrukcia piatich mostných priepustov, troch rúrových priepustov a desiatich mostných objektov. V rámci stavby je navrhnutá aj rekonštrukcia bývalého železničného tunela Ožďany, ktorý bude súčasťou cyklotrasy v dĺžke takmer 160 metrov.

Pribudnú tiež odpočívadlá pre cyklistov, v rámci I. etapy odpočívadlo Maštinec a v rámci II. etapy štyri odpočívadlá – Dúžava, Ožďany, Sušany a Hrnčiarska Ves. Každé odpočívadlo bude tvorené oddychovou plochou s prístreškami a mobiliárom pre cyklistov a poskytne miesto nielen na oddych a ochranu pred počasím, ale aj servis pre bicykle.

Celá cyklotrasa od Poltára až po Rimavskú Sobotu bude merať takmer 30 kilometrov a kraj na ňu získal z eurofondov viac než 6,6 milióna eur.

Zdroj a foto: BBSK

Pridaj komentár