FIĽAKOVO: Samospráva dokončuje projektové dokumentácie na úsporu energií

FIĽAKOVO – Samospráva Fiľakova investuje do prípravy piatich projektov, ktoré budú zamerané na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Projekty za desiatky tisíc eur sa pripravujú pre tri základné školy (ZŠ), budovu mestského kultúrneho strediska a najkomplexnejší projekt sa týka obnovy historickej budovy mestského úradu. Prvú žiadosť o dotáciu chce mesto podať na prelome tohto a budúceho roka.

Vďaka projektom chcú v budúcnosti šetriť energiami

Musíme sa prispôsobiť celosvetovému hospodárskemu prostrediu. Paralelne s tým, ako sme zadali projektovanie infraštrukturálnych rozvojových projektov v rámci iniciatívy Catching up regions, sme vyčlenili takmer 95 000 eur aj na vypracovanie piatich projektov zameraných na energetické zefektívnenie našich verejných budov,“ ozrejmil primátor Attila Agócs.

Projekty budú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ Štefana Koháriho II. (zateplenie budovy a obnova kotolne), ZŠ Lajosa Mocsáryho a ZŠ Farská lúka (zateplenie budov, výmena okien a dverí a rekonštrukcia výmenníkovej stanice).

Ďalší projekt bude adaptáciou existujúceho projektu budovy mestského kultúrneho strediska (zateplenie fasády) a najkomplexnejší projekt sa týka obnovy historickej budovy mestského úradu.

Projekty na základné školy sú už hotové a v súčasnosti prebieha proces udelenia stavebného povolenia. Výkres na zateplenie kultúrneho strediska je hotový tiež a finalizujeme aj projekt na budovu mestského úradu,“ informoval primátor s tým, že s hotovými projektmi sa budú o dotácie uchádzať v najbližšom programovacom období.

Mestský úrad Fiľakovo obnovia v niekoľkých etapách

Komplexná obnova budovy mestského úradu z roku 1912 je najzložitejším z balíka projektov. Celková obnova bude pozostávať z viacerých samostatných projektových častí.

V rámci projektu pracujeme na desiatich osobitných stavebných objektoch, ktoré budeme v menších balíkoch podávať do vhodných výziev. Na prvý balík zameraný na energetickú náročnosť sa budeme uchádzať o dotáciu z plánu obnovy v rámci výzvy zameranej na obnovu historických verejných budov. Žiadosť chceme podať na konci tohto roka, najneskôr na začiatku budúceho. Výzva je však veľmi komplikovaná, a preto je náročná aj príprava výkresov,“ doplnil primátor.

V prvom balíku sa budú uchádzať o dotáciu na výmenu všetkých okien, pričom ich dizajn bude takmer rovnaký ako vzhľad pôvodných okien z roku 1912. Súčasťou bude aj komplexná obnova zastaralého a neefektívneho vykurovacieho systému spolu s inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie, s čím súvisí aj projekt novej vzduchotechniky, ktorá bude zahrňovať rekuperáciu vzduchu, chladenie i kúrenie. Využiť chcú aj smart technológie.

Systém bude reagovať na vonkajšiu teplotu a na základe nej kúriť v potrebných časoch, kedy je úrad otvorený. Vo zvyšku dňa bude nastavený na temperovanie. Bude sa dať naplánovať kúrenie v presne určených časoch aj vo väčších, nepravidelne využívaných sálach, automaticky podľa kalendára zasadnutí či obradov. Vykurovať bude postupne v dlhších intervaloch, nie skokovo, čím ušetrí veľké množstvo energie.

Smart technológie budú ovládať aj vonkajšie žalúzie na južnej časti budovy. V letných dňoch budú mimo úradné hodiny zatvorené a otvoria sa iba tesne pred pracovnou dobou. Budova sa bude menej prehrievať, vďaka čomu bude v lete plynulejšie fungovať aj chod úradu a služby pre občanov. Súčasťou prác bude aj komplexná obnova elektroinštalácie budovy.

V prvej etape plánuje mesto vymeniť aj strešnú krytinu s latovaním a opravou krovu, strechu tiež zateplia, vyriešiť odvádzanie dažďovej vody zo striech do kanalizácie, čiastočnú hydroizoláciu stien a výmenu bočnej brány.

Výzva je však koncipovaná vyslovene na energetickú náročnosť, na náklady mimo toho môžete minúť len 10 percent. Preto už aj výmenu strešnej krytiny a elektroinštalácie budeme musieť doplácať zo svojho a o ďalšie prvky celkovej rekonštrukcie sa už v rámci tejto výzvy nebudeme môcť uchádzať,“ povedal primátor. Presná finančná hodnota prvej etapy obnovy bude zrejmá až po dokončení jednotlivých projektových dokumentácií.

Fiľakovo bude mať pripravené projekty aj na komplexnú obnovu fasády s historickými prvkami, prestavbu časti podkrovných priestorov na kancelárie, čiastočnú prestavbu druhého podlažia, preložku telekomunikačného vedenia či revitalizáciu vnútorného dvora. Mesto bude pripravené uchádzať sa o dotácie na tieto účely v prípade zverejnenia vhodných výziev.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo

Pridaj komentár