JELŠAVA: Kvalitu ovzdušia v meste majú zlepšiť aj nové hrušky

JELŠAVA – Mesto Jelšava, v minulosti preslávené prvým ovocinárskym spolkom na území Rakúsko-Uhorska, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) vysadilo 30 sadeníc hrušky planej vo vnútrobloku na Jesenského ulici.

Výsadba stromov má prispieť nielen k skrášleniu priestoru pred bytovkami, poskytnúť hniezdne možnosti pre spevavce a zástupcov z radov bezstavovcov, ale najmä prispieť k zlepšovaniu kvality ovzdušia v meste a zmierni dopady zmeny klímy.

„Okrem všetkých benefitov najviac prevláda vzdelávacia funkcia samotného podujatia. Zážitkové vzdelávanie od škôlkarov až po seniorov, s prízvukom na mimoprodukčné funkcie zelene v meste, prinesie vzájomnú dôveru aj pri ďalších osvetových aktivitách na zlepšenie ovzdušia,“ hovorí Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia projektu LIFE IP pre BBSK.

Jedným z mnohých prínosov mestskej zelene je jej schopnosť odoberať z ovzdušia škodlivé látky a tým zmierňovať zdravotné problémy, ktoré tieto látky pri vyšších koncentráciách spôsobujú. Jedná sa najmä o ozón, oxidy dusíka a prachové častice, ktoré majú negatívny vplyv na ľudské zdravie a zaťažujú životné prostredie. Všeobecne platí, že čím je väčší povrch zelenej hmoty, tým je väčší záchyt škodlivých látok.

„Je snahou vedenia mesta, ale aj mnohých občanov, žiť v zdravom meste, kde sa všetci cítia dobre. Preto sa usilujeme rôznymi environmentálnymi aktivitami, zvyšovať povedomie obyvateľstva a prispievať aj reálne k zveľaďovaniu prostredia,“ povedal primátor Jelšavy Milan Kolesár.

Samotná výsadba má aj výrazný komunitný efekt. Zapojení sú žiaci miestnych škôl, nízkoprahové centrum YMCA, Združenie záhradkárov či dobrovoľní hasiči, za významnej podpory Mestských služieb Jelšava. Financie na realizáciu v sume 3000 eur poskytli aj Mestské lesy Jelšava.

Ďalšie sadenie stromov pripravuje kraj v spolupráci so samosprávami vo Zvolene, Želovciach, Záhorciach, Ivaniciach, Lenke a Včelinciach.

Zdroj a foto: BBSK

Pridaj komentár