LUČENEC: Klienti zariadenia Slatinka si prevzali kľúče od nových bývaní, kaštieľ vymenia za domy v meste

LUČENEC – Klienti s mentálnym postihnutím, ktorí boli v minulosti umiestnení v kaštieli na periférii Lučenca, si dnes (12. 20. 2022) symbolicky prevzali kľúče od svojich nových bývaní. Väčšina z 85 prijímateľov sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb (DSS) Slatinka sa presťahuje do štyroch kompletne zrekonštruovaných domov v Lučenci a vo Vidinej. Zvyšní už bývajú vo vlastných domácnostiach či využívajú služby ambulantne.

Zariadeniu DSS Slatinka, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), sa na projekt deinštitucionalizácie, teda prechodu od inštitucionálnych ku komunitným sociálnym službám, podarilo získať európske peniaze zo zdrojov IROP. Kraj projekt dofinancoval do sumy presahujúcej tri milióny eur.

Prechod ku komunitným sociálnym službám a poskytovanie terénnych služieb v domácom prostredí patrilo aj medzi naše priority pred voľbami. Som veľmi rád, že projekty deinštitucionalizácie domovov na Slatinke a v Ladomerskej Vieske sa podarilo obnoviť po tom, ako ich bývalé vedenie BBSK zastavilo. V obidvoch prípadoch boli spracované nové žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov. Obidva projekty boli úspešné a získali prostriedky na rekonštrukciu a výstavbu nových objektov sociálnych služieb,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Rozsiahla rekonštrukcia sa začala v marci 2021 a podarilo sa ju dotiahnuť do úspešného konca aj napriek prekážkam, ktoré projektu pripravilo bývalé vedenie samosprávneho kraja. Marian Kotleba ešte v roku 2014 odmietol podpísať zmluvy, nevyhnutné na čerpanie eurofondov na tento projekt, čím celý proces zastavil. Nepresvedčila ho ani petícia s asi 5000 podpismi, ktoré vyzbierali na podporu projektu deinštitucionalizácie rodinní príslušníci klientov a priatelia zariadenia.

Klienti tohto zariadenia sú ľudia, ktorí majú také isté potreby, ako hociktorý iný človek. Majú nejaké obmedzenia, ale v živote je pre nich dôležité to isté, ako pre kohokoľvek iného. V kaštieli tieto ich potreby nebolo možné napĺňať – žilo ich tam strašne veľa, bolo to ďaleko od mesta, nemali žiadne súkromie a ani možnosť zapojiť sa do bežného života. Najdôležitejšie bolo vytvoriť podmienky, v ktorých budú môcť žiť úplne normálne,“ povedala Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.

Rozsiahla rekonštrukcia objektov zahŕňala výmenu strešných konštrukcií, povál, striech, zateplenie objektov, zmenu vnútorných dispozícií, výmenu stropov a podláh, zmenu rozvodov zdravotechniky, elektroinštalácií, prístavby schodísk s výťahom a bezbariérové prístupy.

Priestory nových bývaní sú kompletne bezbariérové a rozdelené tak, aby v jednom dome boli maximálne dve bytové jednotky, pričom v každej z nich nebude viac ako šesť osôb. Jeden dom tak bude obývať najviac dvanásť klientov zariadenia, jednotlivé objekty budú prispôsobené pre rôzne druhy sociálnych služieb. Kvalita života klientov sa vďaka úspešnému zavŕšeniu projektu deinštitucionalizácie významne zlepší.

Zdroj a foto: BBSK

Pridaj komentár