MAS MALOHONT podporí nápady podnikateľov a malých podnikov sumou 200 000 eur

MAS MALOHONT

MALOHONT – Viac ako 200 000 eur na podporu mikro a malých podnikov má ešte k dispozícii Miestna akčná skupina (MAS) Malohont. Informovala o tom jej manažérka Miroslava Vargová.

Vo výzve MAS v rámci aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií sa o dotáciu môžu uchádzať podnikatelia (mikropodniky alebo malé podniky), a to vo výške minimálne 10 000 eur a maximálne 100 000 eur na jeden projekt,“ konkretizovala Vargová.

Dodala, že podpora môže tvoriť maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov. „To znamená, že minimálne 45 % zdrojov musí byť vlastných. Uzávierka 10. hodnotiaceho kola je 30. novembra 2022,“ upozornila Vargová s tým, že viac informácií o výzve nájdu záujemcovia v časti Vyhlásené výzvy.

Vo výzve sú podľa nej vymenované oblasti, ktoré oprávnené nie sú, na čo nemusia byť žiadatelia zvyknutí. Všetky ostatné oblasti sú teda oprávnené za predpokladu, že sú definované v štatistickej klasifikácii SK NACE.

Medzi oprávnené činnosti patrí široká škála oblastí od priemyselnej výroby rôzneho zamerania, stavebníctva, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy a skladovania, cez ubytovacie a stravovacie služby, umenie, zábavu či rekreáciu až po informačné a komunikačné služby, odborné činnosti i zdravotníctvo,“ vymenovala manažérka MAS. Ak si žiadateľ nie je istý, odporúča mu kontaktovať zamestnancov MAS.

Finančnú podporu je možné získať na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu stavieb, nákup strojov, prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, technológií aj marketingové aktivity vo vyššie uvedených činnostiach.

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-511-005 je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS MALOHONT v programovom období 2014 – 2020 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.

Foto: ilustračné, MAS MALOHONT

Pridaj komentár