POLTÁR: Mesiac úcty k starším si samospráva pripomína sériou podujatí

Poltár

POLTÁR – Október je i mesiacom úcty k starším a v meste Poltár počas neho pripravili pre svojich seniorov sériu podujatí. Informovala o nich Jozefína Očenášová z kancelárie primátorky mesta.

Sériu tohtoročných podujatí otvorila udalosť s názvom „Najlepší dedko, najlepšia babka“, ktorá sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Poltári. Ide o výtvarnú a literárnu súťaž pre deti materských škôl a žiakov základných škôl, ktorej cieľom je rozvíjať pozitívny vzťah k svojim starým rodičom.

V sobotu 15. októbra 2022 v kultúrnom dome v rámci podujatia „Jeseň života je krásna“ venovaného seniorom vystúpilo so svojimi hitmi hudobné Duo Jamaha. Tretím podujatím je „Úctu a vďačnosť Vám“ venované seniorom nad 75 rokov.

Mozaiku kultúrnych podujatí dopĺňa výstava na Námestí osloboditeľov. Tentokrát je venovaná, ako inak, seniorom. Zachytáva ich život, radosti i starosti, ktoré prežívajú so svojimi rodinami a rodákmi vo veľkej poltárskej rodine. Seniorov z hľadiska prognózy vývoja vekovej štruktúry vníma samospráva ako najväčšiu a najzraniteľnejšiu skupinu.

Predpokladáme, že počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov bude nielen na Slovensku, ale aj v meste Poltár pribúdať v nasledujúcich rokoch, čím sa bude vytvárať tlak na samosprávu a na rozvoj sociálnych služieb, ich dostupnosť a kvalitu v našom meste,“ podotkla primátorka Martina Brisudová, podľa ktorej je preto nevyhnutné myslieť na mestom poskytované sociálne služby pre danú skupinu.

Pre samotných seniorov je veľmi dôležité, aby prežívali obdobie staroby čo možno najviac aktívne, obklopení svojou rodinou a blízkymi v domácom prostredí, aby bolo o nich postarané, boli chránení a v bezpečí,“ dodala Brisudová, podľa ktorej samospráva pre najkrehkejšiu a najzraniteľnejšiu skupinu zabezpečuje špeciálnu ochranu a starostlivosť.

V podobe prepravnej služby a sedemmiestneho vozidla, na ktoré sa mestu podarilo získať dotáciu, tak čoskoro mesto umožní seniorom napríklad prepravu k lekárom či na úrady, ďalej sme získali dotáciu na podporu opatrovateľskej služby a pre našich seniorov v meste sme tak zabezpečili starostlivosť v domácom prostredí,“ dodala primátorka.

Ako ďalej uviedla, cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby všetkým seniorom, ktorí potrebujú pomoc a predchádzať ich umiestňovaniu do pobytových zariadení. Mesto zrekonštruovalo Zariadenie sociálnych služieb v Poltári a v rámci pomoci seniorom samospráva z rozpočtu mesta poskytuje organizáciám združujúcim seniorov každoročne dotáciu a podporuje ich činnosť.

Zdroj: mesto Poltár

Pridaj komentár