Zmenou územného plánu chce Fiľakovo prilákať ďalších zamestnávateľov, pribudnúť by mohlo do 40 nových pracovných miest

Fiľakovo

FIĽAKOVO – Poslanci mestského zastupiteľstva vo Fiľakove na svojom septembrovom zasadnutí schválili zmenu územného plánu. Vďaka nej môžu na dvoch dnes nevyužívaných parcelách vzniknúť nové obchody i čerpacia stanica. Pribudnúť by mohlo až 40 nových pracovných miest.

Vo vlastnej réžii pracuje na projekte výstavby priemyselnej haly, v ktorej by malo vzniknúť 25 až 30 nových pracovných miest. Nepriamo však so zvýšením zamestnanosti súvisia aj posledné kroky zastupiteľstva, ktoré odsúhlasilo zmenu č. 14 územného plánu (ÚP) mesta.

Mesto k tomuto kroku pristúpilo na podnet investora, spoločnosti Ardis a. s., ktorá stojí aj za vybudovaním obchodného domu S1. Firma hradila všetky náklady za zmenu ÚP.

Hoci sme ako samospráva jedným z najväčších zamestnávateľov v meste, máme obmedzené možnosti, ako ďalej podporovať zamestnanosť. Okrem priamych investícií, medzi ktoré patrí revitalizácia časti priemyselnej zóny, prichádza do úvahy zefektívnenie využitia dostupných mestských parciel, ktoré by sme vedeli poskytnúť investorom na vytvorenie nových pracovných miest. Okrem klasickej výroby patria medzi väčších zamestnávateľov aj obchodné reťazce, ktoré chceme týmto krokom prilákať do mesta,“ ozrejmil primátor Attila Agócs.

Prvou z lokalít, ktorej sa zmena ÚP týka, je tzv. Pisárova pustatina v mestskej štvrti 8, ktorá sa nachádza pri križovatke frekventovanej cesty I/71 a Družstevnej ulice v smere na Ratku. Poslanci odsúhlasili zmenu jej funkčnosti zo skladov a drobnej výroby na plochy účelovej vybavenosti – objekty obchodov, územie drobnej výroby a skladov a čerpaciu stanicu.

Investor tu v budúcnosti plánuje vybudovať infraštruktúru pre obchody s parkovaním a skladmi, benzínku, pribudnúť by mala aj verejná zeleň spolu s ihriskom. Lokalita je atraktívna svojím umiestnením, ktoré má výhodné dopravné napojenie pre obyvateľov mesta a celé spádové územie, bez zvýšenia dopravného zaťaženia mesta. Nové prevádzky by mohli poskytnúť prácu pre 20 ľudí.

Druhou lokalitou je „Juh mesta“ v 7. mestskej štvrti, ktorá sa nachádza vedľa štadióna FTC, oproti obchodným domom S1 a Tesco. Úpravou ÚP došlo k zmene funkčnosti zo súčasných plôch skladov a drobnej výroby na plochy účelovej vybavenosti s príslušným zázemím. Parcela bude využiteľná pre obchody a sklady, ktoré môžu ľuďom poskytnúť ďalších 20 pracovných miest. Investor tu plánuje vybudovať aj atraktívny verejný priestor so zónou pre šport a oddych.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo; ilustračné foto

Pridaj komentár