R. SOBOTA: V múzeu bude podujatie Čo hovoria tajomné predmety spod zeme

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na prezentáciu najnovších archeologických nálezov v Rimavskej Sobote a v regióne Gemer-Malohont bude zameraná podujatie Čo hovoria tajomné predmety spod zeme, ktorá sa uskutoční 24. novembra 2022 o 16:00 v Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote.

Komentovaná prehliadka výstavy sprevádza archeológ GMM Alexander Botoš. Vstupné je 2 eurá.

GMM si v roku 2022 pripomína 140. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravilo pre návštevníkov výstavu s názvom Najnovšie a zreštaurované zbierkové predmety Gemersko-malohontského múzea, na ktorej sú návštevníckej verejnosti predstavené zbierkové predmety nadobudnuté do jednotlivých zbierkových fondov približne v poslednom desaťročí. Na výstave sú vystavené mnohé zbierkové predmety vôbec po prvý krát v histórii múzea.

Archeologické nálezy už od vzniku múzea v roku 1882 tvoria významnú súčasť zbierok múzea. Archeologické nálezy je možné nadobúdať len archeologickým výskumom alebo povrchovým zberom. Od roku 2008 archeológ múzea Alexander Botoš vykonal 74 archeologických výskumov. Z archeologických výskumov vykonaných v rokoch 2008 až 2021 sa rozšíril zbierkový fond archeológia o 2020 kusov zbierkových predmetov.

Na výstave sú vystavené zbierkové predmety pochádzajúce z archeologických výskumov vykonaných Gemersko-malohontským múzeom. Pozornosť si zasluhujú nálezy novovekej keramiky objavené v roku 2009, počas archeologického výskumu zaniknutej studni  na ul. K. Mikszátha v Rimavskej Sobote, unikátne archeologické nálezy – hlinený podstavec a štylizovaná antropomorfná plastika objavené v rokoch 2011 až 2016 počas výstavby rodinných domov na sídlisku pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej v Čerenčanoch.

Vystavené sú aj nálezy novovekej keramiky a sklenených nádob objavených v roku 2011 počas archeologického výskumu na mieste bývalej mestskej tržnice. Prezentované sú aj nálezy stredovekých komorových kachlíc s vyobrazením sv. Barbory objavených v roku 2013 na zaniknutom hrade Širkovce – Kapla.

Pozornosť na výstave Čo hovoria tajomné predmety spod zeme si okrem iného zasluhuje aj unikátny nález kamenného svorníka s figurálnou výzdobou objavený počas archeologického výskumu zaniknutého paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku v roku 2018 alebo nálezy funerálnej keramiky objavené na žiarovom pohrebisku pilinskej kultúry v roku 2019 na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote.

Zdroj: GMM, foto: ilustračné

Pridaj komentár