Fiľakovo v roku 2022 realizovalo viaceré rozvojové aktivity

FIĽAKOVO – Napriek tomu, že uplynulý rok bol poznačený vysokou infláciou, ekonomickou krízou a vojnou na Ukrajine, rozvojové aktivity vo Fiľakove pokračovali. Ako informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová, samospráve sa podarilo vyhrať niekoľko dôležitých investičných projektov, ktoré sa budú implementovať v roku 2023.

Medzi nimi je revitalizácia vnútrobloku v centre mesta, komplexná obnova chodníkov pri bytovkách na Farskej lúke, rozšírenie vodovodu a kanalizácie v podhradí či výstavba II. etapy cyklotrasy. Zelenú dostal aj projekt výstavby výrobnej haly, ktorá by sa mohla začať hneď v januári,“ konkretizovala Mikuš Kovácsová.

Okrem úspešných projektov sa postupne menila tvár mesta aj investičnými akciami. Na začiatku roka prebiehali stavebné práce na štadióne FTC. Zamestnanci Verejnoprospešných služieb mesta (VPS) tentokrát pracovali na rekonštrukcii ubytovacej časti určenej pre športovcov.

Vďaka prácam vznikol samostatný apartmán pre trénera s vlastnou spálňou, kuchyňou i kúpeľňou, a časť určená pre ostatných športovcov, v ktorej sa nachádzajú samostatná kuchyňa, kúpeľňa, práčovňa a dve spálne. Rekonštrukciu financovalo FTC z vlastných zdrojov a z materiálnych i finančných príspevkov sponzorov.

„V rámci príprav na novú sezónu prešiel počas marca areál MiniZoo niekoľkými zmenami. Pribudli v ňom umelecké rezbárske sochy, nové hracie prvky i mobiliár. Dve umelecké drevené súsošia vznikli z kmeňov topoľov, ktoré boli pre svoj zlý stav v minulosti vypílené. Ich autorom bol miestny amatérsky rezbár Erik Kalinka. Okrem nových sôch osadili v areáli aj tri nové hracie prvky, lavičky a smetné koše,“ dodala hovorkyňa.

V apríli mesto vďaka úspešnému projektu odovzdalo do užívania zrekonštruovanú budovu denného stacionára pre seniorov. Zámer zriadiť denný stacionár pre seniorov a imobilných klientov v časti budovy bývalej ZUŠ na Koháryho námestí ohlásila samospráva približne pred šiestimi rokmi po tom, čo sa z budovy v roku 2016 odsťahovala základná umelecká škola.

Po rekonštrukcii sa vďaka zatepleniu obvodového plášťa, strechy, stropu i podlahy či výmene všetkých okien a dverí znížila energetická náročnosť budovy. Dostala novú elektroinštaláciu a sanitnú inštaláciu, nové ústredné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou tepla. Vchod sa presunul na južnú stranu, vo vnútri sa vytvorila spoločenská miestnosť, kuchynka na výdaj jedál, sklady, kancelária, dve oddychové miestnosti, hygienická zóna s kúpeľňami a šatne,“ pokračovala.

Okrem stacionára samospráva v apríli odovzdala do užívania aj tri nové odborné učebne a zariadenie, ktoré miestnym základným školám umožnia skvalitniť odborné a inkluzívne vzdelávanie žiakov. Vďaka projektom mesta, ktoré podporila MAS Partnerstvo Južného Novohradu, dostali dve základné školy celkom nové technické učebne a tretia moderné IT vybavenie.

Na základnej škole Štefana II. Koháriho mesto zriadilo učebňu techniky s odborným vybavením a učebnými pomôckami, vďaka ktorým vzniklo podnetné prostredie na rozvoj praktických zručností žiakov. Na základnej škole Farská lúka s vyučovacím jazykom slovenským vznikla nová učebňa techniky zameraná na manuálne zručnosti žiakov a na výučbu IT technológií a predmetu „malý ekologický farmár“. Na základnej škole Školská sa projekt zameral na obnovu už existujúcej učebne informatiky, do ktorej mesto nakúpilo nové IT vybavenie.

V júli sa vo Fiľakove začali prípravy na rozsiahle asfaltovanie ciest a spevnených plôch. Komplexnou rekonštrukciou za takmer 230-tisíc eur prešli ulice Bélu Bartóka, dolná časť ulice Janka Kráľa, Odborárska, Jánošíkova, Obrancov mieru, plocha za bytovkou na ulici 1. mája 1-7 a doposiaľ neobnovená časť Parkovej ulice pred vchodmi 15 až 21. Spolu s asfaltovaním ciest sa rozbehla aj komplexná obnova spevnených plôch za „stobytovkou“ na Biskupickej ulici za vyše 114-tisíc eur.

Mesto tu osadilo nové verejné osvetlenie, zdvojnásobilo počet parkovacích miest, rozšírilo účelovú cestu a rozdelilo ju na dva pruhy. Jeden slúži na zásobovanie prevádzok, druhý na bežnú dopravu, čím sa zlepšila plynulosť premávky i bezpečnosť. Opravila sa tiež časť chodníkov a odstránili sa nefunkčné plynové stanice, ktoré boli lákadlom pre neprispôsobivých obyvateľov.

Na konci júla pribudli vo Fiľakove aj tri moderné autobusové zastávky. Nahradili zastaralé a nebezpečné plechové prístrešky na Družstevnej, Mlynskej a Biskupickej ulici. Na dve z nich prispela dotáciou Miestna akčná skupina Partnerstvo južného Novohradu (MAS), tretiu financovalo mesto z vlastného rozpočtu. Mesto za posledné roky odstránilo celkovo sedem plechových prístreškov na zastávkach a nahradilo ich modernými presklenými konštrukciami v jednotnom vzhľade.

V auguste samospráva spustila práce na obnove exteriéru koncertnej sály na Koháryho námestí. Viac ako storočnej nenápadnej budove prinavrátili jej niekdajší historický ráz, ktorý stratila počas bývalého režimu. Zavŕšila sa tak niekoľko rokov trvajúca obnova námestia, v rámci ktorej sa postupne zrekonštruoval priestor pred kostolom, budova mestskej polície a stacionára a obnovou prešla aj budova Slovenskej pošty.

V rámci aktuálnych prác mesto zateplilo zvyšnú časť fasády izoláciou z minerálnej vlny a vrátilo na ňu historické šambrány a pôvodné dekoračné prvky medzi oknami. Vybudovali tiež drevené vstupné dvere z námestia, vymenili všetky okná a upravili rímsy a žľaby na streche.

V septembri sa začali prípravné práce na výstavbu novej vstupnej brány do parku, ktorá je prvým krokom k plánovanému celkovému oploteniu areálu. V prvej etape mesto postaví medzi budovou gymnázia a B budovou repliku historickej brány, ktorá pôvodne stála pred kaštieľom. Práce budú zahrňovať aj terénne úpravy, kompletne sa zrekonštruuje i bočný vstup do gymnázia.

V druhej etape samospráva vybuduje oplotenie z plotových dielcov okolo celého parku. To sa bude, podobne ako v iných mestách, na noc zatvárať, od čoho si mesto sľubuje zvýšenie bezpečnosti v parku a lepšiu ochranu verejného majetku. Projekt plánuje dokončiť v roku 2023.

Pridaj komentár