R. SOBOTA: Predmetom mesiaca v múzeu sú jaskynné útvary z jaskyne Biele vody

RIMAVSKÁ SOBOTA – Gemersko-malohontské múzeum v R. Sobote v rámci prezentačnej aktivity predmet mesiaca vystaví počas decembra 2022 jaskynné útvary z jaskyne Biele vody, ktorá sa nachádza na Muránskej planine. Jaskynné útvary budú vystavené v priestoroch Stálej vlastivednej expozície od 1. decembra do 30. decembra 2022.

„Neoddeliteľnou súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea sú aj geologické zbierky, ktoré obsahujú nielen horniny a minerály, ale aj jaskynné útvary. Tieto útvary – opadnutá sintrová výzdoba vytvorená na hline, ďalšia obrúsená v aktívnom toku potoka a odpadnuté vznikajúce kvaple – sa stali súčasťou zbierok múzea v roku 2021,“ priblížila biologička múzea Monika Gálffyová.

Dodala, že pochádzajú z jaskyne Biele vody, ktorá sa nachádza na Muránskej planine, v blízkosti prameňa Šťavica v Tisovci. „Vystavené útvary naše múzeum získalo od Dušana Hutku, predsedu Speleoklubu Tisovec, ktorý vykonáva prieskum jaskyne a ktorému aj takouto formou za dar pre múzeum ďakujeme,“ informovala Gálffyová.

Jaskyňa Biele vody je fluvikrasovo – korózna jaskyňa dlhá približne 37 metrov. Meno dostala podľa spenenej vody vyvierajúcej zo suťoviska. Mohutnosť jej toku naznačuje, že jaskyňa je súčasťou väčšieho systému. Nie je verejnosti prístupná a v súčasnosti prebieha jej výskum s nádejou na objavenie ďalších priestorov.

Sinter je belavá hornina, ktorá vzniká v jaskyniach vyzrážaním uhličitanu vápenatého z roztokov. Vytvárajú sa z neho výplne krasových jaskýň, ako napríklad stalaktity, stalagmity, brčká, sintrové kôry a povlaky či jaskynné perly.

Sintre a vznikajúca sintrová výzdoba môžu zo stropu jaskyne vplyvom rôznych činiteľov odpadnúť a stávajú sa súčasťou sute, ktorá sa niekedy odstraňuje, aby bolo možné odkryť ďalšie jaskynné priestory.

Zdroj a foto: GMM

Pridaj komentár