Stredoveké fresky na Gemeri ožívajú vďaka študentom umenia

Interiér kostola v Rákoši

ROŽŇAVA – Kostoly so značkou Európske dedičstvo na Gemeri sa stávajú miestom inšpirácie mladej generácie umelcov. V rámci projektu združenia Gotická cesta a Akadémie umení v Banskej Bystrici sa pod hlavičkou Prepni na Revúcu – Mesto kultúry 2022 uskutočnil týždňový workshop určený študentom výtvarného umenia.

Výsledky prác si môže verejnosť pozrieť v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Revúcej od 12. decembra 2022 do 31. januára 2023 počas prebiehajúcej výstavy Gotická freska ožíva.

Fresková výzdoba v stredovekých kostoloch, stará v niektorých prípadoch až sedem storočí, môže aj v dnešnej dobe poskytovať inšpiráciu súčasnému umeleckému svetu. Myšlienka terénneho workshopu pre študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici vznikla pri tvorbe dlhodobého plánu pre 12 lokalít Gotickej cesty, ktorým bola v roku 2022 udelená značka Európske dedičstvo,“ informoval organizátor workshopu Peter Palgut.

Základnou ideou pri komunikácii s docentom Jánom Triaškom, vedúcim katedry maľby na Akadémii umenia, bolo poskytnúť mladým výtvarníkom priestor na tvorbu priamo v teréne. Možnosti, ktoré sa v regióne Gemer otvorili po vyhlásení mesta Revúca za mesto kultúry 2022, pomohli tieto predstavy zhmotniť.

Workshop pre 12 študentov druhého ročníka maľby a grafiky v rámci predmetu maliarske techniky a technológia sa uskutočnil posledný septembrový týždeň, od 26. 9. do 2. 10. 2022. Združenie Gotická cesta počas prvých dvoch dní pripravilo exkurziu v stredovekých kostoloch regiónu, aby sa študenti zoznámili s prácou majstrov pravej talianskej fresky priamo v samotných pamiatkach. Lokality ako Ochtiná, Koceľovce, Štítnik, Henckovce, Rákoš, Šivetice či Kameňany boli doplnené aj ďalšími miestami s akcentom na banícku históriu Gemera a Malohontu. Najdôležitejšou úlohou bolo predstaviť podmienky a postupy, s ktorými stredovekí maliari pracovali,“ ozrejmil Palgut.

Teoretické informácie z lokalít študenti v ďalšej fáze pod vedením odborných lektorov v priestoroch rozpracovali do návrhov. Hlavným zameraním tvorby bolo použitie techník pre mladých umelcov doteraz neznámych, a teda pochopenie a osvojenie si ďalšieho technologického postupu. V kreatívnej časti študenti pracovali s čerstvou vápennou omietkovou vrstvou a zapúšťaním prírodných pigmentov na vopred pripravené rámiky s omietkou.

Workshop bol pre študentov inšpiratívny, keďže obyčajne nemajú veľa možností učiť sa priamo v teréne. Entuziazmus pri tvorbe je neporovnateľný s klasickými učebnými priestormi a študenti budú pri práci s historickými technikami z tejto skúsenosti čerpať ešte veľmi dlho,“ prínosy podujatia priblížila maliarka a lektorka Jana Farmanová z Akadémie umení.

Sme naozaj radi, že sa nám takúto spoluprácu podarilo zorganizovať a začať tak so vzdelávacími aktivitami, ktoré majú priblížiť naše kultúrne hodnoty a umenie európskych kvalít aj mladej generácii a oživiť ich tak pre širokú verejnosť,“ zakončil Palgut.

Samotná forma výtvarných diel je zo svojej podstaty zaujímavá a návštevníkom výstavy ponúkne iný rozmer pohľadu nielen na súčasnú tvorbu študentov, ale aj na stáročné fresky z gotických chrámov. Špecifická farebnosť prírodných pigmentov na vápennom podklade v súlade s gotickými motívmi a inšpiráciami vyvoláva prirodzenú emóciu. Výstava je tak určená aj širokej laickej verejnosti.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: ilustračné (kostol v Rákoši)

Pridaj komentár