Poltár upraví priestranstvo pred cintorínom

POLTÁR – Mesto Poltár sa púšťa do úpravy plochy pred cintorínom. V súčasnosti prebiehajú vytyčovacie práce všetkých inžinierskych sietí. Ako informovala Jozefína Očenášová z kancelárie primátora mesta, na projekt získala samospráva dotácie z Ministerstva životného prostredia SR.

Existujúca plocha je v súčasnosti na viacerých miestach zdegradovaná,“ uviedol primátor mesta Poltár Peter Sitor. Štrkovú vrstvu nahradí podľa neho betónová zatrávňovacia dlažba, ohraničená betónovým obrubníkom. Navrhovaná spevnená plocha bude využívať prirodzené vsakovanie dažďových vôd do podložia.

Ako primátor doplnil, práce zrealizujú Technické služby Poltár. „Predpokladaný začiatok prác je koniec februára a dokončiť by ich mali do júna 2023.“ V južnej časti novej parkovacej plochy sa vytvorí oddychová zóna, ktorú skrášli fontána. Energiu na prevádzku jej čerpadla zabezpečí solárny panel umiestnený na stĺpe. Východná časť bude upravená mulčovaním a dosadí sa nová zeleň, hlavne dub červený a javor poľný.

Zmluva s Ministerstvom životného prostredia bola podpísaná na jeseň. Výška schválenej dotácie predstavuje takmer 70 000 eur, pričom samospráva spolufinancuje projekt vo výške 5 %. Celková suma výdavkov je 73 530,47 eur.

Projekt rieši úpravu spevnenej plochy využívanej ako odstavná plocha pre osobné automobily pri mestskom cintoríne. Jeho cieľom je zvýšiť dostupnosť parkovacej plochy, vytvoriť podmienky na bezpečné parkovanie, a skrášliť okolie vytvorením relaxačnej zóny,“ dodal Sitor na záver.

Foto: ilustračné, mesto Poltár

Pridaj komentár