Technické služby dlhovali desiatky tisíc eur. Konateľ rezignoval

Mestské zastupiteľstvo v Poltári. Zdroj: FB/Mestský úrad Poltár

POLTÁR. Technické služby mesta Poltár ostali ku koncu roka 2022 vo veľkom dlhu. Aby spoločnosť neostala v platobnej neschopnosti, mestskí poslanci jej odklepli návratný príspevok vo výške viac ako 83-tisíc eur. Konateľ v reakcii na situáciu rezignoval.

Počas decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva v Poltári riešili poslanci aj zlú finančnú situáciu v mestskej spoločnosti Technické služby Poltár, s. r. o. Tá dlhovala desiatky tisíc eur Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, leasingovým spoločnostiam či ďalším dodávateľom služieb a podnikateľom. Vedenie mesta ako kompromisné riešenie navrhlo poskytnúť spoločnosti bezúročný návratný finančný príspevok, z ktorého by splatila svoje dlhy voči tretím stranám.

„Týmto spôsobom sa nepomáha samotnému konateľovi alebo nejakému jednotlivcovi, ale ide o to, či chceme pomôcť tejto organizácii, činnosti, ktorá má slúžiť mestu. Sú dve možnosti – buď technickým službám pomôžeme, alebo dáme všetkým výpovede, vyplatíme odstupné a dáme eseročku do konkurzu. Tak ale budeme v ešte vyšších mínusových číslach, ako dnes,“ vyjadril sa na zasadnutí primátor Peter Sitor s tým, že podľa neho bolo chybou meniť v minulosti Technické služby na s. r. o. Riešenie vo forme návratného finančného príspevku riešili podľa jeho slov s ekonómami, audítormi a právnikmi.

Dlh technických služieb narástol ku koncu roka na vyše 83-tisíc eur. Príspevok so splatnosťou od marca 2023 na maximálne tri roky bude mesto financovať z rezervného fondu, preto podľa primátora nezaťaží rozpočet.

Zasadnutie zastupiteľstva 15.12.2022.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, v období od januára 2022 do októbra 2022 nebola spoločnosť schopná plniť si záväzky kvôli chýbajúcim investičným akciám pre mesto. „Tiež práce nad rámec uzavretej zmluvy s mestom Poltár neboli do tohto času dofinancované navýšením dotácie za obdobie 01/2022-10/2022. Tržby od externých partnerov nepokrývali náklady spoločnosti.“

Na zasadnutí sa ku vzniknutej situácii vyjadril aj konateľ spoločnosti Karol Švingál. Podrobnejšie podlžnosti spoločnosti zdôvodnil tým, že fungovala od roku 2020 s rovnakým rozpočtom.

„Investičné akcie predtým nadväzovali jedna na druhú, a tak sme naše náklady vedeli vykryť aj s tým rozpočtom. Tento rok však mesto investičné akcie zastavilo, pričom rozpočet nám ostal rovnaký, preto sme sa celý rok trápili. Aj na skládke išli ceny hore, či už za pohonné hmoty alebo pneumatiky. Máme väčší vozový park, náklady nám vzrástli a peniaze sa minuli rýchlo. Služby pre mesto sme však poskytovali ďalej. Museli sme sa s poisťovňami dohodnúť na splátkovom kalendári, preto sme miestnych podnikateľov museli „nechať visieť“ a ostali nám neuhradené záväzky,“ vysvetlil.

Ako príklad zvýšených nákladov spomenul aj mestské kúpalisko. „Vlani bolo otvorené štyri týždne a boli sme v pluse. Tento rok fungovalo 13 týždňov a vzniklo 20-tisíc eur mínus, ktoré sme vykryli z vlastného rozpočtu,“ doplnil s tým, že zároveň mali menšie príjmy. „Mali sme zazmluvnené tri investičné akcie, ale zastupiteľstvo nezasadalo a neschválilo včas rozpočet.“

Primátor dodal, že v rámci navrhovaných šetriacich opatrení prepustia počas januára a februára troch zamestnancov, ktorým vyplatia odstupné a pokúsia sa im nájsť v budúcnosti iné zamestnanie. Pripomenul však, že nemusí ísť o posledné prepúšťanie. Švingál na záver navrhol v tejto súvislosti svoju rezignáciu, ktorú zastupiteľstvo akceptovalo.

Na svojom ďalšom zasadnutí v utorok 31. januára zastupiteľstvo oficiálne odvolalo z funkcie doterajšieho konateľa Karola Švingála a za jeho nástupcu vymenovalo Miroslava Hájíčka.

Spoločnosť Technické služby Poltár, s.r.o. bola založená v roku 2020 mestom Poltár za účelom poskytovania dohodnutých verejnoprospešných služieb v oblasti starostlivosti o zeleň, čistenie verejných priestranstiev, údržby drobnej mestskej architektúry umiestnenej na verejných priestranstvách mesta, vrátane údržby zelene a čistoty na detských ihriskách, prevádzkovania a údržby areálu TJ Sklotatran Poltár, mestského kúpaliska a wellness, domu smútku, správy a údržby cintorínov v meste Poltár a mestských častiach, údržby verejného osvetlenia, rozhlasu, dažďovej ako aj splaškovej kanalizácie, údržby mestských budov, správy a údržby budovy polikliniky, mestských športových hál, mestskej kompostárne, vývozu TKO a údržbu mestských nehnuteľností.

Sobotník.sk

Pridaj komentár