LUČENEC: Hasiči upozorňujú na zakázané vypaľovanie trávy

LUČENEC/POLTÁR – Jar je v čase suchého a teplého počasia charakterizovaná ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Na toto nebezpečenstvo upozorňuje aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Lučenec. Upozorňuje, že vypaľovanie trávy je zakázané.

V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia porušujú predpisy o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov, pričom sa požiare veľakrát rozšíria do lesných porastov, alebo ohrozujú iný majetok,“ uvádzajú lučeneckí hasiči.

Ako dodávajú, každý rok sa stretávajú s ľudskou bezohľadnosťou a neuvedomelosťou, alebo nevedomosťou, ktorá potom končí vetami: „Keby som vedel, tak to neurobím …“, „Nepočítal som s tým …“.

Je pravda, že človek sa učí najlepšie na vlastných chybách, ale v tomto smere by sa mal človek učiť na chybách ostatných. Keď porovnáme štatistické údaje za rok 2021 a 2022, tak výsledok nie je až taký priaznivý,“ zdôrazňujú hasiči z Lučenca.

Nezriedka sa takéto vypaľovanie podľa ich slov skončí tragicky – usmrtením alebo zranením osôb. „Najčastejšími príčinami vzniku lesných požiarov v predchádzajúcich rokoch bolo vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, fajčenie a úmyselné zapálenie. Zvýšenú pozornosť treba venovať pobytu detí v prírode, ktoré by nemali zostať bez dozoru. Je potrebné neustále pamätať na to, že aj najmenšia nepozornosť – odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka môže spôsobiť rozsiahle lesné požiare, ktoré spôsobujú nielen veľké finančné ale aj ekologické škody,“ podotkli hasiči.

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej – podnikateľovi pokuta do výšky 16 596 €.

Upozorňujeme aj turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu pri odchode z tohto miesta,“ upozornilo riaditeľstvo HaZZ v Lučenci.

Štatistické informácie:

Rok 2021

Okres LučenecOkres Poltár
Počet požiarov z dôvodu vypaľovania159
Počet lesných požiarov01
Počet usmrtených00
Počet zranených10
Rok 2022

Okres LučenecOkres Poltár
Počet požiarov z dôvodu vypaľovania5739
Počet lesných požiarov34
Počet usmrtených00
Počet zranených10

Foto: ilustračné, Pixabay.com, plagát: OR HaZZ Lučenec

Pridaj komentár