LiteraTúra: Aké je žiť v dvojjazyčnej rodine?

FIĽAKOVO. V utorok 21. februára vo Fiľakove budú DIÁNA MAROSZ a LUCIA MOLNÁR SATINSKÁ hostkami programu, ktorý uzatvára 9. ročník projektu LiteraTúra. Posledné stretnutie v rámci série podujatí s podtitulom Literatúra inak sa uskutoční v deň Medzinárodného dňa materinského jazyka, a nie náhodne. Pozvané hostky sú autorkami dvojjazyčnej knihy rozprávok a zároveň vychovávajú svoje deti v bilingválnej rodine.

Benőke a Hanga, dvojjazyční súrodenci – Benőke és Hanga, a kétnyelvű testvérek je rozprávkový román, ktorý sa teraz predstaví aj vo Fiľakove. Autorka knihy Diána Marosz, blogerka, spisovateľka a hudobná pedagogička, pochádza z Maďarska. „Vydala sa do Žiliny za Slováka, s ktorým sa snažili vychovávať svoje tri deti dvojjazyčne. Na Diánu pripadla úloha, aby si deti v slovenskom prostredí osvojili aj maďarčinu na úrovni materinského jazyka, tiež prirodzene nadviazali vzťah aj s maďarskou kultúrou. Veľakrát to ale nemá hladký priebeh u detí. Nie z dôvodu osvojovania si dvoch jazykov, ale viac kvôli reakciám prostredia – prekvapenia z dvojjazyčnosti alebo neschopnosti prijať ju. Diána sa odhodlala hľadať možnosti, ako pomôcť deťom zvládnuť podobné situácie. Začala písaním príbehov pre svoje deti, ktoré neskôr zdieľala aj s ostatnými, nakoniec sa príbehov pozbieralo na jednu knižku,“ informovala riaditeľka MsKS vo Fiľakove Andrea Illés Kósik. 

Ako ďalej pokračovala, k zrodeniu celej zbierky dopomohla aj Lucia Molnár Satinská, jazykovedkyňa a prekladateľka, ktorá knižku preložila do slovenčiny. Vďaka tomu je možné príbehy čítať vedľa seba v slovenskom a maďarskom jazyku. „Luciin príbeh je podobný, v jej rodine je však situácia opačná. S manželom, Maďarom, žijú v Komárne a v prevažne maďarskom prostredí ona vychováva deti v slovenčine,  manžel v maďarčine. Životné situácie, ktoré sa v knihe objavia, neboli ani pre ňu neznáme, a tak jej preklad svedčí nielen o hravej kreativite, ale aj o tom, ako citlivo vedela narábať s textom,“ doplnila.

V rámci predstavenia knižky, ktoré bude prebiehať 21. februára od 17:00 hodiny v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove, odznejú témy, aké je byť dvojjazyčným alebo s dvoma identitami a ako to prežíva rodič či samotné dieťa. Beseda prebieha dvojjazyčne, v slovenskom a maďarskom jazyku, bez tlmočenia. Podujatia projektu LiteraTúra podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Andrea Illés Kósik, riaditeľka MsKS vo Fiľakove, Sobotník.sk.

Pridaj komentár