R. SOBOTA: V múzeu budú dve podujatia, predstavia prof. Štefana Tóbika a gemerské nárečia

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dňa 15. marca 2023 (streda) sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) budú konať dve podujatia prezentujúce významnú osobnosť a nárečia Gemera-Malohontu. Od 9:00 do 10:30 sa uskutoční beseda Štefan Tóbik a gemerské nárečia. O 14:30 bude vernisáž výstavy Život a dielo profesora Štefana Tóbika.

Výstavu a besedu pripravila profesorka Júlia Dudášová  z Prešovskej univerzity v Prešove. Výstava potrvá do 30. júna 2023.

Témou besedy bude aj význam slovenských nárečí pre výskum najstarších dejín slovenského jazyka. Beseda je určená pre žiakov a študentov základných a stredných škôl z Gemera-Malohontu, ale taktiež aj pre širokú verejnosť,“ uviedla Dudášová.

Profesor Štefan Tóbik (1909 – 1969) bol rodák z Hnúšte a znalec gemerských a malohontských nárečí. Patrí k zakladateľskej generácii slovenskej jazykovedy a dialektológie. Je zakladateľom a prvým vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave so sídlom v Prešove (1952 – 1969), spoluzakladateľom Filozofickej fakulty Univerzity  Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove (1959).

Je tiež autorom rozsiahleho päťdielneho dialektologického spisu s názvom Gemerské nárečia, ktorý však počas jeho života zostal len v rukopise. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila profesorka Júlia Dudášová z Prešovskej univerzity v Prešove.

Päťzväzkové dielo vyšlo tlačou  v rokoch 2018 – 2021 vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove. Prezentované vedecké dielo Štefana Tóbika zaplnilo prázdne miesto v univerzitných a akademických knižniciach a stalo sa mocnou inšpiráciou pre seriózny vedecký výskum v rámci slovakistiky, slavistiky a karpatistiky doma i v zahraničí.

Zdroj: Martina Oštrom Mareková; foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár