LUČENEC: Dezinfotour zaujala študentov, mali možnosť naučiť sa viac o dezinformáciách

LUČENEC – Dezinformácie predstavujú jeden z kľúčových spoločenských problémov, keďže sa im darí polarizovať spoločnosť. Medzi ohrozenú skupinu, ktorá sa stretáva s dezinformáciami, patria aj žiaci základných škôl a študenti stredných škôl. Z toho dôvodu Informačné centrum Europe Direct Lučenec v rámci svojej úlohy EÚ na školách organizuje rad prednášok na tému dezinformácií pod názvom Dezinfotour.

Dňa 21. februára 2023 sme začali prednáškou na Súkromnej základnej škole s materskou školou DSA v Lučenci a 7. marca 2023 pokračovali na Obchodnej akadémii v Lučenci a Strednej zdravotníckej škole v Lučenci za účasti predstaviteľov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,“ uviedlo centrum Europe Direct.

Bojovať s dezinformáciami je zložité, ale má to svoj zmysel a je dôležité na tom pracovať. Veľmi aktívny je v tomto smere aj rezort slovenskej diplomacie. Cieľom prednášky bolo posilniť u žiakov odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným technikám a naučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií,“ povedala pedagogička z Obchodnej akadémie v Lučenci Miroslava Ružinská.

Ako doplnila, prednášajúci poskytli žiakom praktické rady a tipy, poznatky k rôznym témam, ako aj upozornenia vychádzajúce z overených postupov pri sprostredkúvaní digitálnej gramotnosti. V krátkom kvíze na záver podujatia si žiaci mohli nadobudnuté zručnosti vyskúšať v praxi.

Prednáška Dezinfotour bola veľkým prínosom pre žiakov našej školy, ale aj učiteľov, ktorí sa jej zúčastnili. V súčasnej dobe je spoločnosť svedkom množstva dezinformácií a tento druh prednášky bol veľmi podnetný. Najviac oceňujeme formu prednesu – pútavo, zaujímavo a hravou formou. Stretli sme sa doposiaľ s úplne neznámymi pojmami, ktoré po vysvetlení boli pre nás až nepochopiteľné – že sa to vôbec môže diať… Záver prednášky vo forme kvízu zaujal všetkých žiakov, zároveň mal kontrolnú a motivačnú úlohu. Najlepší dostali vecné dary, čomu sa tiaž veľmi potešili,“ uviedla Miroslava Sekulová, zástupkyňa riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie Strednej zdravotníckej školy v Lučenci.

Ako dodala, budú radi, ak aj naďalej budú mať možnosť zúčastniť sa podobných druhov prednášok.

Mesto Lučenec v rámci svojho centra Europe Direct aj takouto formou podporuje vzdelávanie a rôzne aktivity na základných i stredných školách pôsobiacich v meste.

Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár