RIMAVSKÁ SOBOTA: Múzeum pripravilo podujatie Som kronikár

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dňa 23. marca 2023 (štvrtok) o 15.30 hod. sa v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote uskutoční podujatie „Som kronikár“, ktoré sa bude venovať téme kroník, v rámci marca – mesiaca knihy. Podujatie je určené rodinám s deťmi nad 10 rokov. Účasť je potrebné nahlásiť vopred, do 20. marca 2023. Vstupné je 2 eurá.

V mesiaci marec, ktorý je zároveň aj mesiacom knihy, sme pripravili pre rodiny s deťmi animačný program, zameraný na význam písania kroník v minulosti a v súčasnosti.

Kronika, ako istý typ knihy, bola v minulosti neoddeliteľnou súčasťou života rôznorodých spoločenstiev. Kroniku písali rody, mestá, obce, rodiny i jednotlivci. Pripravený program priblíži nielen ich význam, ale aj to, čo všetko nám kroniky môžu prezradiť o danej dobe,“ povedala Elena Lindisová z GMM.

V súčasnosti sa kronikám neprikladá až taký význam ako kedysi, keďže o živote jednotlivca i spoločnosti sa záznamy vyhotovujú a archivujú predovšetkým digitálne a elektronicky.

Cieľom podujatia je preto v dnešnej technologicky vyspelej dobe upriamiť pozornosť návštevníka na tento pozoruhodný typ knihy, ktorá okrem písomných záznamov obsahovala často aj fotografie, kresby, nákresy, náčrty či iné výtvarné a kreatívne prejavy kronikára.

Podujatie Som kronikár ponúka účastníkom aj možnosť zahrať sa na kronikára, ktorý zapíše o svojom regióne rôzne údaje, aby nasledujúce generácie mali z čoho čerpať. Uvedenou interaktívnou formou sa dozviete aj to, že kto to bol kronikár a tiež jeho význam pre spoločnosť nielen v minulosti, ale aj dnes.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár