Fiľakovo zorganizovalo občianske fórum, témou bol územný plán

FIĽAKOVO – Mesto Fiľakovo od minulého roka pracuje na príprave nového územného plánu, ktorý patrí k hlavným strategickým dokumentom určujúcim budúci rozvoj mesta. Vo štvrtok 13. apríla zorganizovali prvé verejné občianske fórum, na ktorom si prítomní mohli vypočuť a pripomienkovať prebiehajúci proces na územný plán. Najbližšie stretnutie plánujú na jeseň.

Územný plán (ÚPN) mesta je dôležitý dokument, ktorý výrazne ovplyvňuje budúci vývoj mesta. „Zabezpečuje, aby rozvoj prebiehal koncepčne, podľa určitých pravidiel a limitov. Na Slovensku vedia tie samosprávy, ktoré majú aktuálne ÚPN, ľahšie uskutočňovať svoje rozvojové plány a aktivity. Vo Fiľakove máme platný ÚPN, avšak ešte z roku 1999. Svet sa mení a predstavy samosprávy o svojej budúcnosti tiež,“ informovala vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Erika Anderková s tým, že popri prípravných prácach na ÚPN dokončujú aj s ním súvisiaci Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2022 – 2030.

Ako priblížil spracovateľ ÚPN Martin Baloga, tento dokument zásadne ovplyvňuje aj životy bežných obyvateľov. „Každá stavba, ktorú chce stavebník postaviť, musí byť v súlade s platným ÚPN. Je určený na to, aby jednotlivé záujmy koordinoval a predchádzal zbytočným vzájomným konfliktom. Každá obec, ktorá sa chce koncepčne rozvíjať, by ÚPN mala mať. Ak príde do platnosti nový stavebný zákon, tak bude jeho vypracovanie povinné pre všetky obce. Proces by mal byť však zjednodušený,“ ozrejmil.

Podľa Martiny Kukučkovej, ktorá je poverená obstarávaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, je Fiľakovo zatiaľ na začiatku procesu. Po jeho dokončení bude ÚPN platný nasledujúcich 25 až 30 rokov.

V minulom roku začalo mesto s výberovým konaním na výber spracovateľa ÚPN a obstarávateľa podkladov a dokumentácie ÚPN. V tomto roku prebiehajú prípravné práce, v rámci ktorých mesto oslovilo všetky dotknuté obce, orgány štátnej správy, správcov sietí, podnikateľské subjekty a verejnosť s tým, aby vyjadrili svoje pripomienky či podnety, s ktorými sa bude musieť spracovateľ ÚPN pri jeho tvorbe zaoberať,“ vysvetlila s tým, že aprílové stretnutie bolo len jednou z možností, ako sa ľudia môžu k tvorbe ÚPN počas procesu vyjadriť.

Na stránke mesta je sekcia s novým územným plánom, kde sa uverejňujú všetky súvisiace dokumenty či pozvánky na stretnutia. Všetky etapy spracovania a prerokovania sa dejú za účasti verejnosti. Najbližšie stretnutie plánujeme na prelom septembra a októbra,“ spresnila. S podaním podnetu záujemcom osobne pomôžu aj na referáte stratégie a rozvoja mesta na Mestskom úrade vo Fiľakove.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár