V meste Poltár ocenili darcov krvi, samospráva rozdala 10 plakiet

Poltár

POLTÁR – Predstavitelia mesta Poltár privítali v sobášnej sieni mestského úradu darcov krvi, aby im vyjadrili uznanie a poďakovanie za ich šľachetné činy. Medzi ocenenými boli traja držitelia bronzovej, jeden držiteľ striebornej, a dvaja držitelia zlatej plakety profesora Jana Janského. Samospráva dokopy udelila 10 plakiet.

Za mesto a v mene mestského zastupiteľstva i všetkých Poltárčanov, ako aj tých, ktorým darcovia pomohli, sa prihovoril primátor Peter Sitor so slovami vďaky: „Ste príkladom pre svoje rodiny, okolie, komunitu, ste pýchou nášho mesta a hrdinami chorých a ranených, čakajúcich na záchranu. V mene všetkých vám ďakujem.“

Zároveň verejne ocenil šľachetnosť a obetavosť tých, ktorí pravidelne pomáhajú zachraňovať zdravie i životy ľudí. Držitelia plakiet s trvalým pobytom v meste Poltár, dostali finančný dar ako malé poďakovanie mesta za ich šľachetnosť a ľudskosť. Zároveň im zaželal pevné zdravie, aby im pocit zodpovednosti a spolupatričnosti vydržal aj do budúcnosti. „Nech je vaša pomoc odmenená dobrými a láskavými skutkami ľudí,“ doplnil Sitor.

Na záver vyjadril presvedčenie, že aj keď nemôžeme pomôcť každému, ale každý môže pomôcť niekomu. „A práve tak spoločne zmeniť svet a zachrániť ľudí,“ dodal na záver.

Ocenení boli viacerí darcovia krvi:

Bronzovú Janského plaketu získali: Ján Gordoš ml., Mgr. Mária Makká, Adam Šarkan

Striebornú plaketu: Ladislav Kováč

Zlatá plaketa: Lívia Poliak, Marek Suchý

Diamantovou Janského plaketou boli ocenení: Ján Abelovský, Katarína Strmeňová

Kňazovického plaketu prevzali: Ján Gordoš st. a Ladislav Kocák

Pridaj komentár