V Poltári môže po rokoch opäť vzniknúť kino

POLTÁR – Na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky podalo mesto Poltár žiadosť na poskytnutie regionálneho príspevku vo výške 67 428,13 eur. V uvedenej sume plánuje obstarať nové moderné technologické zariadenia do kultúrneho domu, ako ozvučenie, premietacie zariadenie a oponu pre kino.

Hoci je poltársky kultúrny dom v súčasnosti zrekonštruovaný a plne využívaný na kultúrne akcie, absentuje v ňom premietacie zariadene. V oblasti príprav viacerých kultúrnych podujatí je v dnešnej dobe toto zariadenie podľa samosprávy nevyhnutné a v rozvinutých regiónoch je bežným štandardom. Mesto chce preto v rámci projektu „Podpora a rozvoj v oblasti kultúry“ obstarať modernú techniku a obnoviť premietanie filmov v meste.

„Digitalizácia kina prinesie do Poltára filmové predstavenia pre širokú verejnosť a rôzne vekové kategórie,“informoval primátor Peter Sitor. Podľa jeho slov chce mesto využívať slovenské i svetové filmy na školské predstavenia, v rámci edukačného procesu, tiež v oblasti environmentálnej, prevenčnej a vzdelávacej činnosti.

Ako ďalej prezradil, mesto do budúcnosti plánuje vytvoriť aj film historického charakteru, ktorý má byť zameraný na históriu okresu Poltár, na život vo vojnovom, medzivojnovom a povojnovom období, rozvoj tehliarstva či sklárstva, až po súčasný život obyvateľov poltárskeho okresu.

V minulosti bol kultúrny dom využívaný na premietanie filmov pre obyvateľov okresu
Poltár. Neskôr, kvôli zastaranej technike, prestal plniť funkciu kina. Väčšina
vybavenia, ktoré dnes vlastní mesto, je totiž opotrebované, poškodené, nemoderné, niektoré i nefunkčné.

Počas posledných dvoch rokov bola budova nanovo zrekonštruovaná, čím sa znížila jej energetická náročnosť. Práve v meste Poltár sa nachádza najrozľahlejší a najvyužívanejší kultúrny dom v okrese. Žiaľ, nenachádza sa v ňom premietacie zariadenie, ktoré by spĺňalo potrebnú kvalitu podľa štandardov.

Projekt slúži zároveň na vytvorenie nového pracovného miesta.

Zdroj a foto: Jozefína Očenášová, kancelária primátora mesta Poltár

Pridaj komentár