Poltár chce zmodernizovať mestskú telocvičňu, žiada dotáciu

POLTÁR – Mesto Poltár podalo žiadosť, ktorou z Fondu na podporu športu žiada finančné prostriedky na modernizáciu budovy mestskej telocvične na Sklárskej ulici. Celkové náklady predstavujú sumu 423 123,86 eur, v prípade úspešnosti projektu a jeho schválenia sa bude samospráva spolupodieľať na financovaní sumou 126 937,16 eur, čo predstavuje 30 %.

Cieľom projektu je zlepšiť úroveň existujúcej športovej infraštruktúry a vytvoriť lepšie podmienky pre rekreačných i profesionálnych športovcov v meste,“ informoval primátor mesta Peter Sitor. Ako ďalej podotkol, zámerom je prispieť k rozvoju športu u detí, mládeže, podporiť športové talenty v meste ako aj širokú verejnosť.„Chcem, aby občania mali kde efektívne využiť svoj voľný čas,“ dodal.

Mesto sa s podobným projektom zapojilo do výzvy v minulosti, dokonca s projektom aj uspelo a samospráve bola schválená dotácia. Pre stúpajúce stavebné náklady a dodatočné navýšenie celkových nákladov projektu, ktoré by muselo dofinancovať sumou takmer 500 000 eur, mesto napokon od zmluvy odstúpilo.

Samospráva svoj projekt aktualizovala a upravila a opäť sa zapojila do výzvy vyhlásenej Fondom na podporu športu. „V súčasnosti sú podmienky vo výzve stanovené výhodnejšie. Spolufinancovanie je menšie, pričom získaná dotácia takmer 300 000 eur by bola v podobnej výške,“ doplnil primátor.

Aj ďalšie projekty

Druhým veľkým projektom podaným v apríli, je obstaranie techniky do kultúrneho domu a obnovenie kina v meste.

V marci mesto aktualizovalo a druhýkrát podalo projekt na rekonštrukciu ZŠ na Ulici slobody v Poltári. Jeho cieľom je zvýšenie energetickej účinnosti budovy. Je rozdelený do dvoch etáp.

V rámci prvej etapy by sa zateplil obvodový plášť a II. etapy strešný plášť. Celkové náklady predstavujú sumu 421 052, 64 eur, z čoho dotácia z Environmentálneho fondu činí rovných 400 000 eur. Zvyšných 5 % (21 052,64 eur) dofinancuje z rozpočtu mesto.

Budova školy bola postavená v roku 1976 a odvtedy sa uskutočnila len výmena výplňových konštrukcií. V súčasnosti má 18 tried. Rekonštrukciou mesto odhaduje zníženie energetických nákladov na vykurovanie a úsporu energií o zhruba 24 %.

Samospráva sa od začiatku roka zapojila do mnohých výziev na získanie mimorozpočtových zdrojov vo výške viac ako milión eur (1 083 176,74 €).

Ako prezradil primátor, projektové oddelenie mesta neustále pracuje na nových projektoch a nápadoch. „Verím, že vďaka dobrej práci a budovaným vzťahom prinesú mnohé z nich ovocie,“ dodal na záver.

Pridaj komentár