RIMAVSKÁ SOBOTA: Otvorenie vysokej školy by mohlo zachrániť župný dom aj internát

Bývalý internát na školskej ulici

Plán na zriadenie detašovaného pracoviska Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety naberá reálne kontúry. V prípade úspešnosti projektu by prví študenti mohli nastúpiť už v septembri 2024.

O budúcnosti bývalého internátu na Školskej ulici poslanci opäť diskutovali na marcovom i aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Jeho budúcnosť by mohla byť spätá aj so župným domom, v ktorom by mohla sídliť vysoká škola.

Budovy roky chátrajú, využitie im nenašli

Mestskí poslanci a primátor Jozef Šimko sa dlhodobo nevedia zhodnúť, ako v budúcnosti využívať chátrajúcu budovu internátu. Kým primátor presadzoval jeho prestavbu na nájomné byty, poslanci v ňom chceli zriadiť domov pre seniorov. Nedávno vznikol návrh na odpredaj budovy investorovi, ktorý však poslanci stiahli. Dôvodom bola nová možnosť, ktorú zastupiteľstvu predstavil poslanec a lekár Obaidullah Mir. V rámci neho by v župnom dome otvorila svoje detašované pracovisko Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá by pre svojich študentov využívala aj chátrajúci internát. „Budova internátu je v katastrofickom stave… preto je to pre nás, vedenie mesta aj obyvateľov Rimavskej Soboty dôležitá vec. Komisia zriadená za účelom ďalšieho využitia bývalého domu mládeže odporúča začať prípravné rokovanie s vysokou školou… s využitím bývalého domu mládeže a bývalého župného domu na ich prevádzku,“ informoval viceprimátor Halász s tým, že sám to považuje za veľmi dobrý nápad.

Bývalý internát na školskej ulici.

Riešením môže byť vysoká škola

Iniciátor myšlienky, poslanec Mir, sa na marcovom zasadnutí vyjadril, že hoci sa projekt môže zdať nereálny, on v neho verí. „Ak chceme dať gól, nikdy ho nedáme z obývačky… aj v prípade projektov, ktoré môžu pre Rimavskú Sobotu priniesť niečo hodnotné, nemôžeme očakávať, že prídu z vlády a budú sa nás pýtať, či chceme toto alebo tamto… ak niečo v tomto meste chceme zmeniť, musíme byť iniciátormi my,“ vyjadril sa poslanec s tým, že budovám treba dať využitie, ktoré bude funkčné dlhé roky. Ako ďalej doplnil, projekt by bol prospešný aj pre región i miestnu nemocnicu. „Niektoré odbory by prešli automaticky na fakultný typ… zvýšila by sa zamestnanosť a zabezpečila by sa perspektíva aj pre Rómov, ktorí by sa mohli vzdelávať, byť dobrými sestričkami, laborantmi…“ Na rekonštrukciu budov by podľa neho boli využiteľné dotácie z plánu obnovy.

Väčšina diskutujúcich poslancov na zasadnutí projektu vyjadrila podporu. „Verím, že tým, že dokážeme využiť župný dom aj budovu internátu, sa stretneme s pochopením aj u obyvateľov Rožňavskej, ktorí nepodporovali prestavbu internátu na bytový dom,“ vyjadril sa poslanec Vaľo. Obavy o reálnosť projektu vyjadril poslanec Vaš. Navrhol, aby sa investovalo do obnovy župného domu aj v prípade neúspechu projektu, financie by chcel získať z predaja internátu. Hazucha povedal, že sa treba usilovať o úspešnosť projektu. „Internát by sme predali možno za 500-tisíc, pričom na obnovu župného domu by sme potrebovali 20 miliónov eur… dôležité je najprv mu nájsť zmysluplné využitie.“ Vaš by chcel, aby sa v prípade neúspechu mestské inštitúcie presťahovali do župného domu a ostatné dali do prenájmu.

Primátor Šimko z projektu poslanca Mira nebol nadšený a vyjadril sa, že hoci myšlienka sa mu páči, považuje ju za utópiu. „To je, ako by som vám povedal, že idem stavať medzinárodné letisko na Kurinci.“ Obnovu budov odhadol na 80 miliónov eur. „Sú to bludy. Ak pôjdeme touto cestou, potkany nám zožerú celý internát. Túto opachu môžeme riešiť len tak, ako vám roky hučím do hlavy. Nechcem tam cigáňov, ale byty pre mladé rodiny s deťmi… Už sme ich dnes mohli odovzdávať.“   

Projekt naberá reálne kontúry

Na aprílovom zasadnutí poslanec Mir informoval, že od posledného zasadnutia prebehlo rokovanie medzi zástupcami mesta, vlády, vysokej školy a štátnymi úradníkmi. „Projekt bol veľmi pozitívne prijatý od všetkých. Vysvetlili sme, že ním chceme pomôcť nielen regiónu, ale celému Slovensku, ktoré má nedostatok sestier… na odporúčanie ministra školstva sme hneď začali s prípravou. Stretli sme sa projektantmi, aby sa v spolupráci s vysokou školou projekt vypracoval čo najskôr,“ ozrejmil poslanec s tým, že župný dom by bol sídlom fakulty a v budove domu mládeže by bol internát pre študentov, v časti prípadne hospic či byty pre seniorov i so službami na prízemí. „Čakáme na projekt… od budúceho roka chce vysoká škola začať s prijímaním študentov. Nápomocná chce byť aj miestna nemocnica… Vysoká škola už začala robiť kroky na akreditáciu detašovaného pracoviska.“ Župný dom i internát podľa jeho slov stačí dať do prevádzkyschopného stavu a nestrácať čas s megalomanskými projektmi. „Mali by sme urobiť takú rekonštrukciu, aby bola budova bezpečná pre študentov. V budúcnosti sa môžu robiť projekty, z ktorých môžeme financovať ďalšie rekonštrukcie, napríklad fasádu župného domu. Ak sa nám budovy podarí dať do prevádzkyschopného stavu, od budúceho septembra môžu byť študenti prijatí.“

Primátor doplnil, že v júni alebo júli predloží zastupiteľstvu návrh na bezplatné odovzdanie župného domu do užívania pre vysokú školu. „Nejaké opravy musíme urobiť my. Ale to, čo chce doktor Mir, je 300-tisíc len na projektovú dokumentáciu. Ďalej musíme urobiť strechu župného domu, lebo nám zateká….ostatné by sa vymaľovalo. To by sme mohli urobiť, ale s internátom budú problémy… kus zíjdime z oblakov. Neviem, čo dokážeme urobiť do septembra, kým budú voľby,“ uzavrel primátor.

Historická budova župného domu slúžila donedávna ako sídlo okresného úradu. Jeho výstavba na začiatku 20. storočia trvala podľa archívnych materiálov rekordných deväť mesiacov, napriek štrajku robotníkov počas výstavby. Pôvodne na mieste župného domu stála malá krčma pre trhovníkov. Posledným županom bol na začiatku 20. rokov 20. storočia spisovateľ Janko Jesenský. Potom sa Rimavská Sobota stala súčasťou Zvolenskej župy.

Sobotník.sk

Pridaj komentár