V. KRTÍŠ: Na súťaži Cineama sa predstavia filmy zo štyroch okresov

VEĽKÝ KRTÍŠ – Hontiansko – ipeľské osvetové stredisko (HIOS) vo Veľkom Krtíši, kultúrna inštitúcia BBSK organizuje regionálnu postupovú súťaž a prehliadku Cineama 2023. Ako informovala Katarína Hanková Jančeková z HIOS, súťaž je určená pre okresy Veľký Krtíš, Zvolen, Lučenec a Poltár. Porotou v súťaži bude Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak a Martin Sitár.

Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a video tvorby),“ priblížila Hanková Jančeková.

Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. „Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film,“ vymenovala.

Cineama napomáha rozvíjať nadanie, umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické zručnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel.

Uzávierka filmov je do 30. apríla 2023 a prehliadka sa uskutoční 6. mája 2023 (v sobotu) o 13:00 v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Súčasťou podujatia bude aj workshop.

Foto: ilustračné

Pridaj komentár