MODRÝ KAMEŇ: OZ Dobrý Kameň skúma modrokamenské domy

modrokamenské domy

MODRÝ KAMEŇ – V Modrom Kameni vo Veľkokrtíšskom okrese v mesiacoch máj – október 2023 prebieha komunitný vzdelávací projekt, v rámci ktorého skúmajú spoločné kultúrne dedičstvo – modrokamenské domy. Verejnosť bude do výskumu zapojená v rámci konceptu tzv. občianskej vedy.

Autorom projektu je občianske združenie (OZ) Dobrý Kameň a realizuje ho v spolupráci s Hontiansko-novohradskou knižnicou A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Projekt finančne podporil Fond na podporu umenia sumou 2500 eur.

Hlavnou myšlienkou je zachytiť cenné architektonické prvky mesta, ktoré ho formovali a dodnes formujú. Chceme poukázať na to, že Modrý Kameň ešte stále dýcha históriou a nikdy nie je neskoro začať si ju vážiť. Nebudeme sa však venovať len verejným budovám, ako sú Kino Jánošík, hotel Hrad, Káposztássyho vila, či budova Tatra banky (dnes zdravotné stredisko). Zámerom je zozbierať informácie aj o súkromných rodinných domoch, ktoré v meste stoja, či stáli,“ uviedol Jaroslav Hanko z OZ Dobrý Kameň.

Aj preto významnú časť projektu tvorí práca s deťmi a mládežou. Účasť na projekte prisľúbila ZŠ s MŠ Modrý Kameň, z ktorej sa žiaci 5. – 9. ročníka stanú mladými výskumníkmi.

Na spoločných stretnutiach v škole budeme žiakov učiť, ako sa dá ‚čítať‘ architektúra, čo všetko je možné z jednotlivých domov zistiť, ako si ich Modrokamenčania prispôsobovali, aké významné prvky sú na nich dodnes zachované,“ vysvetlil Hanko.

Žiaci budú následne pracovať doma, v spolupráci so svojimi rodičmi a starými rodičmi. Ich úlohou bude zachytiť čo najlepšie históriu svojho vlastného domu (alebo domu svojich starých rodičov). Organizátorom budú zaujímať aj osobné príbehy, ktoré sa v týchto domoch odohrávali. Pre tých, ktorí sa chcú zapojiť do zberu údajov, ale na škole nemajú z rodiny zástupcu, pripravia dotazníky. Tie môže ktokoľvek vyplniť a odovzdať.

Keďže však cieľom je zvýšiť záujem o stav našich budov, a tým aj vitalitu nášho mesta, budeme skúmať rovnako staré domy, ako aj tie novšie. Každý dom má ‚právo‘ byť na mape miestnych pamätihodností,“ zdôraznil Hanko

Nemenej dôležité budú stretnutia so seniormi, konkrétne ZO SZŤP v Modrom Kameni, ktorí rovnako prisľúbili spoluprácu a účasť na projekte. Práve ich spomienky a archívne fotografie budú hlavným zdrojom informácií. Hlavným výstupom z projektu bude interaktívna mapa, v ktorej si budete môcť pozrieť najstaršie, najvzácnejšie, unikátne, či typické Modrokamenské domy. Poslúžiť môže aj návštevníkom mesta, pri ich potulkách modrokamenskými uličkami. Taktiež v rámci projektu pripravíme panelovú výstavu zozbieraných dobových fotografií, ktorá bude inštalovaná v parku, či uliciach mesta.

Súčasťou projektu budú aj dve verejné diskusie s odborníkmi spomedzi antropológov, urbanistov či architektov, ale aj tých, ktorí sa venujú obnove opustených budov.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár