Poslanec Wiezik upozornil nových ministrov na neriešenú ekohaváriu na rieke Slaná

Slaná

GEMER – Europoslanec Michal Wiezik (PS/Renew Europe) sa listom obracia na nových ministrov Chrenka a Dovhuna a žiada ich o spoluprácu pri riešení environmentálnej havárie na rieke Slaná. Zodpovedné inštitúcie doteraz podľa neho nepodnikli adekvátne kroky a odvolávajú sa na nedostatok financií.

Napriek tomu, že havária na rieke Slaná na Gemeri trvá už viac ako rok, doteraz podľa Wiezika neboli uskutočnené potrebné nápravné opatrenia. Aj preto sa europoslanec podľa vlastných slov obrátil na novovymenovaných ministrov so žiadosťou o urýchlené konanie vo veci.

Do dnešného dňa nebolo napriek schváleniu realizované čistenie sedimentov vo forme tzv. ‚okrových pascí‘, kde malo následne dôjsť k odsávaniu kontaminovaných sedimentov z rieky. Taktiež neboli realizované akreditované odbery sedimentov v toku s následným hydrogeologickým prieskumom,” priblížil Wiezik.

Tvrdí, že inštitúcie, ktoré spadajú pod sekciu Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) a Ministerstva hospodárstva (MH SR) sa dlhodobo pri nečinnosti odvolávajú na problémy s financovaním.

Opakovane som apeloval na bývalého ministra MŽP SR Jána Budaja, na predstaviteľov MH SR a zodpovedné úrady. Môžem konštatovať, že apely na kompetentných sa do veľkej miery vyhli účinku. Do rieky Slaná stále vyteká nadlimitné množstvo nebezpečného znečistenia,” dodal Wiezik.

Europoslanec uvádza, že vo vlastnej réžii realizoval merania v studniach a aj ďalšie náhodné merania preukázali kontamináciu. “Tie potvrdili viacnásobné prekročenie limitov pre arzén v dedimentačných pasciach. Aj preto nikomu neodporúčam sa v Slanej toto leto kúpať,” hovorí Wiezik.

Michal Wiezik sa na nových ministrov obracia s nádejou, že sa im podarí prekonať rezortizmus a vo svojich pozíciách urobia maximum pre efektívnu sanáciu rieky Slaná.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár