Rok nástennej maľby v regióne GEMER-Malohont prinesie v máji šesť podujatí

GEMER/MALOHONT – V roku 2022 získalo 12 gotických kostolov na Gemeri a Malohonte prestížny titul Európske dedičstvo /European Heritage Label/. Pri tej príležitosti bol rok 2023 vyhlásený v Banskobystrickom a Košickom kraji a ich regióne Gemer-Malohont za Rok nástennej maľby. Prostredníctvom podujatí z rôznych žánrov pre laickú i odbornú verejnosť sa tak budú prezentovať klenoty – unikátne fresky v kostoloch a podporovať hodnoty značky Európske dedičstvo. V máji sa uskutoční 6 podnetných aktivít, ktoré oslovia širokú verejnosť a všetky vekové kategórie.

Do organizácie zaujímavých, zábavných i poučných podujatí sa počas roku zapojí viac organizátorov. Banskobystrický samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, ak sú napríklad Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Gemersko-malohontské múzeum, Knižnica Mateja Hrebendu i Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, Banícke múzeum v Rožňave, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, či združenie Gotická cesta tak vytvoria pestrú a tematicky bohatú paletu podujatí pre podporu a zvýraznenie významu nástenných malieb v gotických kostoloch Gemera a Malohontu.

V rámci Banskobystrického kraja realizuje Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote podujatie pre deti s názvom Súhvezdia na dosah ruky a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote zase prednášku etnologičky na tému Z kostolov inšpirované.

V máji vás Košický kraj a Košice Región Turizmus v rámci programu Rok nástennej maľby pozývajú na jednodňový autobusový výlet Gemerské sakrálne tajomstvá I., ktorého súčasťou bude workshop v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave pripravuje podujatie pre celú rodinu Krásny Gemer – Zrkadlo minulosti. Fantastický stredovek v Gemerskom osvetovom stredisku ponúkne viacero podujatí, vrátane premietania filmu s rovnakým názvom. Ďalšie aktivity prilákajú neprofesionálnych fotografov, ktorí budú fotografovať sakrálne objekty, vybrané gotické kostoly.

Bližšie informácie k jednotlivým podujatiam:

1. Gemerské sakrálne tajomstvá I.- autobusový výlet

Dátum: 6.5.2023 (sobota), organizátor: Košický Región Turizmus

Nechajte sa sprevádzať po gotickej ceste Gemera, kde pod šedým nánosom nezastaviteľného času objavíte skutočné poklady gemerských kostolíkov Štítnického okruhu počas autobusového výletu. V maličkých dedinkách a za hrubými kostolnými múrmi spoznáte gotické fresky, poetické nástenné maľby so silným akcentom talianskych majstrov. Pravda o skutočnom autorovi Majstrovi ochtinského presbytéria už asi zostane navždy utajená, ale jeho majstrovská práca stále zanecháva hlboký dojem. Počas výletu sa navštívi Kostol reformovanej cirkvi v Plešivci, Evanjelický kostol v Štítniku, Kostol v Koceľovciach a Kostol v Ochtinej. Súčasťou výletu je jedinečný workshop s Baníckym múzeom v Rožňave a je určený pre 50 osôb.

Podrobné informácie: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/gemerske-sakralne-tajomstva-i/

2. Workshop v Galérii Baníckeho múzea

Dátum: 6. mája 2023 (sobota), organizátor: Banícke múzeum v Rožňave

Prenos do čias gotiky a maľovania nástenných fresiek. Ako sa získavali pigmenty z rôznych druhov minerálov na maľbu fresiek? Ako sa asi maľovali gotické výjavy na drevenú kazetu? Túto unikátnu príležitosť ponúka jedinečný workshop v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Dokonca sa na ňom budú vyrábať pamätné odznaky s logami kostolov unikátnej Gotickej cesty. Workshop je súčasťou autobusového výletu Gemerské sakrálne tajomstvá I., ktorá účastníkov prevedie kostolmi Štítnického okruhu. Vstupné na workshop v hodnote 2 € na osobu sa platí priamo na mieste.

Viac informácií: https://vylety.kosiceregion.com/vylety/gemerske-sakralne-tajomstva-i/

3. Súhvezdia na dosah ruky – workshop

Dátum: 18. mája 2023 (štvrtok) o 10.00 hod, organizátor: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom, Hvezdáreň v Rimavskej SobotePodujatie s názvom „Súhvezdia na dosah ruky“ sa bude konať 18.mája 2023 o 10.00 h priamo na Hvezdárni v Rimavskej Sobote. Podujatie bude zamerané na workshopové aktivity pre žiakov ZŠ, počas ktorých budú modelovať hlinené tabuľky s maľovanými súhvezdiami. Vytvorené práce budú zapojené do súťaže a víťazi budú ocenení.

4. Fantastický stredovek

Dátum: 19. mája 2023 (piatok) o 18.00 hod, Dom tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) a 20. mája 2023 (sobota) v teréne, organizátori: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v spolupráci s OZ Gotická cesta

Pod názvom Fantastický stredovek sa budú realizovať viaceré aktivity, a to projekcia dokumentárneho filmu o stredovekých nástenných maľbách na Gemeri a Malohonte Fantastický stredovek (Erik Praus, 2019, 52 min.), prednášky Petra Palguta (OZ Gotická cesta) a profesora Ľuba Stacha, ktorý bude viesť fotografický workshop pre neprofesionálnych fotografov v teréne so zameraním na sakrálne objekty. Fotografický workshop sa uskutoční v sobotu 20.5.2023 pre prihlásených účastníkov. Podujatie je určené pre širokú verejnosť.

5. Krásny Gemer – Zrkadlo minulosti– stredoveký deň v knižnici

Dátum: 24. mája 2023 (streda), organizátor: Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského sa chystá na stredoveký deň v knižnici plný unikátnych aktivít a ukážok rušného dňa pod hradbami pre všetky vekové kategórie. Pravú atmosféru stredoveku vytvoria šermiarske vystúpenie, ukážky zbraní, streľba z luku – šermiarske zoskupenie DASS Aramis Košice, život sokolov a ich úloha v živote šľachty či prezentácia a beseda o knižniciach v kláštoroch.

6. Z kostolov inšpirované…- odborná prednáška etnologičky Mgr. Ľudmily Pulišovej

Dátum: 25. mája 2023 (štvrtok) o 16.00 hod, organizátor: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Témou odbornej prednášky sú dekoratívne prvky nielen ľudových truhlíc z 18. a 19. storočia a ich inšpirácia vo výzdobe gotických kostolov.Boli to gotické kostoly s výzdobou ich interiérov, ktoré boli vzorom a poskytovali predlohy pre ľudových tvorcov a pre ľudový výtvarný prejav. Motívy z výzdoby kostolov tak nachádzame na najrozličnejších zdobených predmetoch, napríklad na prvkoch vybavenia interiérov ľudových obydlí. Hľadanie podobností a vzťahov je zaujímavou detektívkou. Odborná prednáška etnologičky Mgr. Ľudmily Pulišovej ozrejmí prepojenie dekoratívnych prvkov ľudových tvorcov a unikátnej freskovej výzdoby kostolov Gotickej cesty.

Fakty o rade podujatí Rok nástennej maľby:

Rok nástennej maľby 2023

Spoločná aktivita Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja, ktorá približuje krásy a nevyčísliteľnú hodnotu stredovekých fresiek v 12 gotických kostoloch v regiónoch Gemer a Malohont. Prostredníctvom podujatí kultúrneho – spoločenského, vzdelávacieho a popularizačného charakteru oslovuje široké masy, rôzne skupiny obyvateľov regiónov a priťahuje do regiónu turistov a návštevníkov. Zároveň šíri odkaz značky Európske dedičstvo o spoločných európskych hodnotách.

Značka Európske dedičstvo

Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Slovenskej pamiatke bola udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v kostoloch na Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagóge v Budapešti, kostolu Javorca v Slovinsku a ďalším lokalitám v Európe. Značka Európske dedičstvo je udeľovaná lokalitám či udalostiam, ktoré zohrali významnú úlohu v procese tvorby súčasnej Európy a ktoré odzrkadľujú spoločné európske hodnoty.

Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohont – Gotická cesta

Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.

Pridaj komentár