Tri Centrá integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v BBSK využíva vyše 300 klientov

BBSK

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ – Viac ako 300 klientov využíva služby troch Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, ktoré s podporou Európskej komisie zriadil a prevádzkuje Banskobystrický samosprávny kraj. Informovala o tom hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že centrá fungujú už takmer rok a pol.

V polovici júna 2023 sa v Banskej Bystrici stretli akademici, zástupcovia ministerstiev, Európskej komisie, starostovia obcí, poskytovatelia sociálnych služieb, ale i samotní klienti krajských Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti, aby spoločne vyhodnotili, ako komunitné sociálne služby na Slovensku fungujú.

Stretnutie organizoval Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ako záverečnú konferenciu projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku.“

Kraj na projekte spolupracuje s Európskou komisiou a jeho výsledkom je napríklad zriadenie a úspešné fungovanie troch pilotných centier, ktoré poskytujú základné sociálne poradenstvo, sprostredkovanie požičiavania zdravotníckych pomôcok a monitorovacích náramkov, sprevádzanie seniorov k lekárovi či na úrady, sprostredkovanie sociálnych služieb, lekárskej starostlivosti či dobrovoľníkov pre seniorov, ale organizujú aj rôzne besedy, prednášky a skupinové aktivity.

Vďaka projektu zriadil Banskobystrický samosprávny kraj tri kancelárie Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti v obci Halič pre mikroregión Novohradské podzámčie (okres Lučenec), v obci Vinica pre obce mikroregiónu Veľký potok – Ipeľ (okres Veľký Krtíš) a v Banskej Štiavnici pre obce okresu Banská Štiavnica a obce z mikroregiónu Južné Sitno z okresu Krupina.

Od 1. januára 2022 do 31. mája 2023 využilo ich služby 303 jedinečných klientov a bolo zrealizovaných 2976 interakcií, vrátane sociálneho poradenstva. Sociálnu službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci sme sprostredkovali pre 124 klientov. Cieľom činnosti centier je pomôcť ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, zotrvať čo najdlhšie v domácom prostredí bez toho, aby sa ich kvalita života zhoršila,“ hovorí Denisa Nincová, riaditeľka Odboru sociálnych služieb Úradu BBSK.

Služby centier najviac v kraji využívajú ľudia vo veku 60-79 rokov, za nimi nasleduje skupina seniorov nad osemdesiat rokov. Medzi klientmi dominujú ženy a najviac žiadaná je pomoc priamo v teréne, či už pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vyzdvihnutí liekov alebo návšteve lekára.

Služby našich centier sú určené nielen pre seniorov, ale aj pre ľudí v produktívnom veku so zdravotným postihnutím alebo zhoršeným stavom. Organizujeme tiež rôzne prevenčné a poradenské aktivity so psychológom, ktoré sú určené pre všetkých seniorov. Uskutočnilo sa už jedenásť takýchto stretnutí v rôznych lokalitách, kde sa napríklad naučili ako pracovať s negatívnymi emóciami a strachom, ale aj ako byť asertívni a čeliť pokusom podvodníkov,“ dopĺňa Pavel Červienka, vedúci oddelenia Centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti Úradu BBSK.

Nielen v našom kraji, ale na celom Slovensku, bojujeme so starnutím populácie, nedostatkom miest v zariadeniach sociálnych služieb a s problémom, ako sa postarať o seniorov, ktorým to za ich celoživotnú prácu dlžíme. Teší ma, že ako kraj sme našli spôsob, ktorý je humánny, zameraný na potreby jednotlivca a ktorý odľahčí poradovníky zariadení. Toto je naša priorita,“ uzavrel Ondrej Lunter, predseda BBSK.

Foto: ilustračné

Pridaj komentár