K výzve „Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu“ sa dnes pripojila strana Szövetség – Aliancia

Ondrej Lunter

BANSKÁ BYSTRICA – K výzve „Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu“ sa dnes (29. 6. 2023) pripojila strana Szövetség – Aliancia. Informovala o tom hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková.

Predseda strany Szövetség – Aliancia Krisztián Forró dnes potvrdil podporu požiadavkám Výzvy politickým stranám a hnutiam kandidujúcim v parlamentných voľbách ‚Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu‘. Výzvu v máji predstavila iniciatívna skupina predstaviteľov samospráv BBSK a prihlásilo sa k nej aj Zastupiteľstvo BBSK,“ vysvetlila Štepáneková.

S výzvou relevantným stranám a hnutiam, kandidujúcim v parlamentných voľbách 30. septembra, prišiel ešte v máji predseda BBSK Ondrej Lunter spolu s iniciatívnou skupinou predstaviteľov samospráv, podporilo ju aj zastupiteľstvo BBSK.

Výzva apeluje na kandidujúce strany a ich predstaviteľov, aby venovali pozornosť regionálnym akcentom svojich programov, aby vypočuli názory, problémy a riešenia samospráv, ktoré sa v uplynulom období ukázali ako stabilné a spoľahlivé inštitúcie pri riešení aj krízových situácií a aby vrátili dôveru ľudí, že v politike ide o zlepšovanie kvality každodenného života ľudí vo všetkých regiónoch.

Dnes tu stojíme s predstaviteľmi strany Aliancia, s ktorých poslancami máme v Zastupiteľstve BBSK spoľahlivú spoluprácu na spoločných projektoch kraja. Z rozhodnutia strany Aliancia podporiť túto výzvu mám osobitnú radosť, pretože sa z pozície predsedu kraja veľmi usilujem, aby sme projekty, zdroje, energiu a pozornosť venovali rovnomerne po celom kraji a aby ľudia po celom kraji sa mohli cítiť súčasťou projektov a investícií,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.

Dôležitosť stierania regionálnych rozdielov zdôraznil aj predseda strany Szövetség – Aliancia Krisztián Forró: „Túto výzvu považujeme za veľmi dôležitú. Regióny južného a východného Slovenska sú čiernou dierou tejto krajiny a všetko, čo smeruje k zveľadeniu týchto regiónov, je prospešné. Táto výzva je zameraná práve na potreby ľudí v regiónoch a potrebu decentralizácie tejto krajiny. Strany, ktoré sa dostanú do parlamentu, sledujú po svojom zvolení dianie len cez optiku hlavného mesta a zabúdajú na to, odkiaľ ich členovia pochádzajú. My chceme zmenu k lepšiemu, aby sa ľudia cítili vo svojich domovoch dobre a aby ich deti a vnúčatá nemuseli opúšťať svoje rodiská. Nikto nemôže byť trestaný za to, že býva na južnom alebo na východnom Slovensku.“

Výzva „Nežiadame zázraky, chceme spoluprácu“ žiada politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 30. septembra, aby do svojich volebných programov zapísali 7 programových cieľov v 3 okruhoch:

• Odstránenie historického investično-civilizačného dlhu, ktorý nedokážu samosprávy zvládnuť samé. Ide o garantované zdroje pre dokončenie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, investície do rekonštrukcie železničnej infraštruktúry a záväzok prijať 10-ročný plán dobudovania systému verejných kanalizácií a verejných vodovodov.

• Nastavenie adekvátneho postavenia samospráv v systéme moci na Slovensku. Ide o záväzok zriadiť a garantovať politickú a legislatívnu váhu komory regiónov a o systémovú reformu výberu, nominácie a menovania prednostov okresných úradov.

• Garancie finančnej stability a predvídateľnosti pri plánovaní a rozvoji výkonu samosprávnych kompetencií. Ide o ústavnú garanciu rozpočtovej stability a predvídateľnosti pre samosprávy krajov, miest a obcí a trvalé stabilné predvídateľné financovanie samosprávnych krajov vo výške najmenej 2% HDP tak, aby kapitálové výdavky na budovanie a obnovu infraštruktúry tvorili 15% rozpočtu kraja.

Dnešného podpisu výzvy sa zúčastnili aj poslanci Zastupiteľstva BBSK za stranu Szövetség – Aliancia Zoltán Cziprusz a Péter Csúsz a tiež poslanec a podpredseda kraja Peter Juhász.

Ten informoval aj o dohode, spoločne prispieť najviac postihnutým obciam v okrese Rimavská Sobota, ktoré cez víkend zasiahli prudké prívalové dažde a následné povodne.

Minimálne 12 obcí sa dostalo do ťažkej situácie, veľa domov sa poškodilo a sú veľké škody na majetku. Išlo o obce, ktoré sú dosť chudobné a je to veľký zásah do rozpočtov tunajších samospráv a ľudí. Preto sme sa dohodli, že predseda BBSK Ondrej Lunter, predseda strany Aliancia-Szövetség Krisztián Forró a krajskí poslanci za klub Aliancia prispejú práve tým obciam, ktoré sú najviac postihnuté,“ povedal Peter Juhász.

„Banskobystrický samosprávny kraj vždy v prípade živelných pohrôm a katastrof na našom území stojí pri našich obyvateľoch a pomáhame, kde je to možné. Či už ide o nedávny požiar v Banskej Štiavnici alebo smršť v Kokave nad Rimavicou, snažíme sa pomôcť tak, aby sa tu život mohol čo najskôr vrátiť do normálnych koľají,“ uzavrel Ondrej Lunter.

Pridaj komentár