BBSK bude žiadať milióny z Plánu obnovy, zlepší podmienky ľudí v zariadeniach sociálnych služieb

BANSKÁ BYSTRICA – Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v sobotu (1. 7. 2023) odobrilo tri projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života klientov krajských zariadení sociálnych služieb. Z Plánu obnovy na ne bude kraj žiadať 2,8 milióna eur, stavať chce dve nové zariadenia a jednu budovu rekonštruovať.

Projektové zámery už prešli hodnotiacou komisiou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a splnili stanovené podmienky. Po vydaní všetkých potrebných povolení sa tak o peniaze z Plánu obnovy budú uchádzať v ostrej výzve a je veľká pravdepodobnosť, že sa ich získať podarí. Dnes tieto zámery odobrilo aj krajské zastupiteľstvo.

Projekty sa konkrétne týkajú zariadení DSS Femina vo Veľkom Blhu, DSS Pohorelská Maša a DSS Doména v Žiari nad Hronom.

Vo Veľkom Blhu bude BBSK žiadať viac ako 860 000 eur na rekonštrukciu domu v obci Jesenské, kde vznikne zariadenie podporovaného bývania pre 12 klientok s celoročnou formou pobytu.

Tak vytvoríme podporné prostredie, v ktorom bude priestor pre individuálny prístup a rozvoj sociálnych a pracovných zručností prijímateliek sociálnych služieb. Dnes už máme právoplatné stavebné povolenie na prestavbu a rekonštrukciu a po získaní prostriedkov z Plánu obnovy a úspešnom verejnom obstarávaní na zhotoviteľa budeme môcť začať,“ povedal predseda BBSK Ondrej Lunter.

V prípade zariadenia v Pohorelskej Maši pôjde o výstavbu nového zariadenia podporovaného bývania v obci Šumiac, časť Červená Skala, pre 12 klientov v dvoch domácnostiach. Z Plánu obnovy bude kraj žiadať 1,1 milióna eur, do novostavby plánuje presunúť časť prijímateľov sociálnej služby z veľkokapacitného zariadenia a podporiť ich samostatnosť a začlenenie do spoločnosti.

Ak všetko pôjde hladko a peniaze úspešne získame, stavať by sme chceli začať už na budúci rok, s predpokladom ukončenia do konca roka 2025,“ povedal banskobystrický predseda.

Nové ambulantné zariadenie pre 25 klientov má pribudnúť aj v blízkosti žiarskej nemocnice. Kraj naň chce získať 837 000 eur a zlepšiť podmienky poskytovania sociálnych služieb súčasným prijímateľom vytvorením univerzálneho bezbariérového prostredia a zároveň rozšíriť kapacity zariadenia aj pre nových prijímateľov. Tento projekt je dnes v štádiu spracovanej architektonickej štúdie a pracuje sa na projektovej dokumentácii.

Vďaka týmto projektom podporíme samostatnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich začlenenie do spoločnosti. Jednoducho povedané – z kaštieľov na periférii či veľkokapacitných zariadení bez štipky súkromia premiestnime ľudí do rodinných domov a menších zariadení, kde sú podmienky omnoho lepšie a humánnejšie,“ uzavrel Lunter.

Pridaj komentár