Fiľakovo rekonštruuje dva kilometre chodníkov na Farskej lúke

FIĽAKOVO – Samospráva Fiľakova v júni pustila do komplexnej obnovy všetkých chodníkov medzi bytovými domami na Farskej lúke a v časti Daxnerovej ulice. Na tento účel získala dotáciu z Operačného programu Ľudské zdroje od ministerstva vnútra v hodnote bezmála 433 000 eur. Projekt vznikol v rámci iniciatívy Catching-Up Regions 2, v ktorej mesto spolupracovalo s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Svetovou bankou.

Mesto uvádza, že v súťaži o realizátora stavby na Farskej lúke sa mu podarilo ušetriť nemalú sumu peňazí. Oproti predpokladanej hodnote zákazky 582 000 eur ho mesto vysúťažilo iba za bezmála 480 000 eur. Zhotoviteľom stavby sa na základe obstarávania stala firma USD Lučenec s. r. o.

Ako informoval primátor mesta Attila Agócs, zámer zrekonštruovať chodníky na sídlisku Farská lúka, v ktorej žije približne 1800 obyvateľov, malo mesto už niekoľko rokov. „V tejto lokalite mala samospráva desaťročia veľký investičný dlh. V roku 2017 sme tu preto vybudovali parkovisko pre 70 áut a v roku 2018 sme za vyše 80 000 eur vyasfaltovali všetky sídliskové cesty. V roku 2021 sme tu tiež odovzdali do užívania nové detské ihrisko. Vedeli sme, že aj obnova chodníkov je pre obyvateľov sídliska veľmi dôležitá, preto sme hľadali možnosti, ako takúto nákladnú investíciu zrealizovať,“ povedal.

V rámci prebiehajúceho projektu mesto zrekonštruuje všetky existujúce chodníky medzi bytovkami – hlavné i prepojovacie, spolu so všetkými prístupmi do vchodov – celkovo v dĺžke takmer dvoch kilometrov.

Chodníky sú v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, ich konštrukcia je v niektorých úsekoch porušená až do podkladovej vrstvy. V rámci prác budú preto zrealizované výkopy a zhutnené násypy zo stabilizovanej zeminy, všetky chodníky dostanú nový asfaltový povrch. Prístup k nim bude bezbariérový, rovnako ako prístupy z priechodov pre chodcov, ktoré budú tiež osvetlené a vybavené navigačnými dlažbami pre nevidiacich.

Stavebné práce sa odštartovali na konci júna, dokončené majú byť najneskôr do konca roka.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo

Pridaj komentár