Lučenec zrekonštruoval Predstaničné námestie

Predstaničné námestie

LUČENEC – Projekt, ktorý prepojí dopravu v meste, sa blíži do svojho finále. Práce na prestavbe lokality Predstaničné námestie v Lučenci boli ukončené a vynovený priestor bude už čoskoro slúžiť verejnosti. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

Na realizáciu projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 434 910,86 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu a jeho Riadiaceho orgánu – Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci projektu: Predstaničný priestor – prestupný uzol a záchytné parkovisko,“ ozrejmila Baboľová.

Cieľom projektu je podľa nejmodernizácia dopravného uzla rozšírením autobusových nástupíšť a modernizácia záchytných parkovísk na Predstaničnom námestí v blízkosti železničnej a autobusovej stanice za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov i návštevníkov mesta.

Projekt prispeje k trvalo udržateľnému rozvoju, mobilite a lepšiemu prístupu k službám mesta. Zároveň je jeho cieľom zníženie zaťaženosti centra mesta individuálnou motorovou dopravou. Mesto Lučenec tu zároveň vybudovalo novú zelenú plochu, pribudli stanovištia pre bicykle a zrekonštruovalo parkovisko park&ride. Z niekdajšieho kruhového objazdu vznikla klasická križovatka v tvare T,“ doplnila hovorkyňa.

Počas prestavby boli vykonané práce, ktoré zahŕňali odstránenie asfaltového povrchu, starých obrubníkov a čadičových kociek, ktoré tvorili súvislú plochu pod asfaltom. Boli tiež nainštalované nové kanalizačné šachty, obrubníky a dlažba. Povrch spevnených plôch bol vyasfaltovaný, bola rozšírená zelená plocha a vysadené záhony. Osvetlenie bolo pripojené na elektrický rozvádzač z Lermontovej ulice.

Prepojením prímestskej autobusovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, záchytného parkoviska, nemotorovej dopravy vďaka vybudovanej nadväzujúcej cyklotrase a železničnej osobnej dopravy, môžeme využívať verejnú hromadnú dopravu a okrem zníženia množstva automobilov v centre mesta, je ďalším benefitom i ekologická stránka projektu. Menej áut v meste znamená znižovanie emisií, aj zvýšenie bezpečnosti pre peších, cyklistov a ďalších účastníkov cestnej premávky a prípadné zníženie nehodovosti,“ uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.

Dodala, že vďaka projektu Predstaničné námestie sa Lučenec zaradí k moderným a ekologicky zmýšľajúcim mestám, ktoré významne podporujú práve verejnú osobnú dopravu v mestách. „Rozšíria sa tak možnosti využívania verejnej dopravy nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta a skultúrni sa aj samotné prostredie ako vstupnej brány do mesta,“ avizovala.

So stavebnými prácami sa začalo v decembri 2022, ukončené boli v júni tohto roka. Aktuálne prebieha proces kolaudácie a priestor by do užívania v plnej miere mohol byť odovzdaný v septembri tohto roka.

V ďalšej etape prestavby lokality Predstaničné námestie mesto plánuje rozšírenie parkovacích plôch a taktiež zelene. Samospráva má v úmysle doplniť tento priestor o ďalšiu zeleň – 9 listnatých stromov. V ďalšej etape bude vybudovaných 38 parkovacích miest oproti autobusovej stanice a 16 pozdĺžnych parkovacích miest na Ulici kpt. Nálepku. Mesto tiež participuje na príprave možnosti rozšírenia stanovíšť zdieľaných bicyklov o ďalšie dve nové stanovištia pri autobusovej stanici a železničnej stanici.

Foto: Peter Kollár

Pridaj komentár