LUČENEC: Mesto a Červený kríž spustili sociálny taxík

Sociálny taxík

LUČENEC – Mesto Lučenec v spolupráci so Slovenským Červeným krížom – Územný spolok Lučenec, spustilo nový druh sociálnej služby – prepravnú službu terénnou formou, takzvaný sociálny taxík. Prináša tak lacnejšiu a komfortnejšiu formu osobnej prepravy pre seniorov, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou orientácie alebo pohybu či pre osoby odkázané na sociálne služby.

Vozidlo je vybavené aj nakladacou rampou pre osoby na invalidnom vozíku a miestom pre sprevádzajúcu osobu. Obyvatelia Lučenca môžu zadarmo využiť možnosť sprevádzania šoférom v rámci mesta Lučenec. Klienta môže napríklad odprevadiť rovno k ambulancii lekára.

Sociálny taxík je naším dlhoročným prianím. Sociálna odkázanosť ľudí sa zvyšuje doslova zo dňa na deň a zdravotníctvo nie je schopné pokryť všetky služby najmä v oblasti sociálnej starostlivosti. Zdravotníctvo bude poskytovať zdravotnícke prevozy a my prevozy týkajúce sa sociálnej služby. Je to však náročné nielen z hľadiska obstarania vozidla, ale aj z hľadiska zabezpečenia finančného krytia týchto služieb,“ povedal Jozef Murgaš, predseda Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Lučenci.

Podľa primátorky Lučenca Alexandry Pivkovej sociálny taxík zjednoduší cestu za zdravotnou starostlivosťou. „Tak ako Slovenský Červený kríž, aj mesto Lučenec si uvedomuje veľmi ťažkú situáciu najmä zdravotne ťažko postihnutých občanov a ich rodinných príslušníkov. Mnohí však nemajú ani starostlivosť rodiny, využívajú našu opatrovateľskú službu alebo sú odkázaní na susedov. Pomocou im bude okrem samotného sociálneho taxíka aj možnosť využitia sprievodu šoférom. Lučenčania majú takýto sprievod v rámci mesta zadarmo,“ povedala primátorka.

Sociálny taxík je určený pre:

  • osoby nad 62 rokov
  • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (bez sprievodu alebo aj so sprievodom)
  • rodičov s maloletým dieťaťom
  • osoby s nepriaznivým zdravotným stavom

Kde a na čo je možné službu prioritne využiť:

  • na prepravu do zdravotníckych zariadení
  • na prepravu do sociálnych zariadení
  • na prepravu do úradov a iných inštitúcií
  • na prepravu na drobné nákupy liekov alebo potravín

Sociálny taxík môžete využiť na prepravu v rámci mesta Lučenec, okresu i za hranice regiónu. Služba je určená pre obyvateľov mesta a okresu Lučenec, no neskôr by mohla byť rozšírená aj do okresov Poltár a Veľký Krtíš.

Keďže mesto Lučenec je partnerom projektu, obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta majú niekoľko výhod.

Cenník pre obyvateľov mesta Lučenec

Jazda v rámci mesta Lučenec: 2,70 €

Jazda mimo mesta Lučenec: 0,30 €/kilometer

Sprevádzanie šoférom v meste: zadarmo

Sprevádzanie šoférom mimo mesta: 6 €/začatá hodina

Stojné: 3 €/hodina

Drobné nákupy potravín, liekov v rámci mesta Lučenec: 2 €

Cenník pre ostatných obyvateľov okresu

Jazda: 0,30 €/kilometer

V prípade ciest začínajúcich mimo mesta Lučenec sa preprava začína rátať zo sídla územného spolku SČK Lučenec.

Sprevádzanie šoférom: 6 €/začatá hodina

Stojné: 3 €/hodina

Drobné nákupy potravín, liekov: 2 €

Spôsob platby

Prijímateľ sociálnej služby zaplatí vodičovi v hotovosti sumu za jazdu, najazdené kilometre alebo iné služby (napr. stojné). Za úhradu (platbu) dostane prijímateľ od vodiča vozidla prepravnej služby príjmový pokladničný doklad o výške úhrady za túto službu.

Ako si objednať sociálny taxík?

Sociálny taxík si objednávajte prostredníctvom Slovenského Červeného kríža – územný spolok Lučenec, ideálne v predstihu – aspoň deň vopred, na tel. čísle 0903 558 922 alebo 047/433 45 41.

Prepravná služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hodiny.

Foto: Michaela Baboľová, hovorkyňa mesta Lučenec

Pridaj komentár