Národný park Slovenský kras môže byť po voľbách prakticky zrušený, tvrdia Demokrati

Michal Kiča

MURÁŇ – Nadchádzajúce voľby rozhodnú aj o budúcnosti národných parkov Slovenska, tvrdí strana Demokrati. Na túto tému zvolala tlačovú konferenciu, ktorá sa konala v nedeľu (17. 9.) v Hrdzavej doline pri Muráni v Revúckom okrese.

Demokrati uvádzajú, že na rozdiel od niektorých iných strán oni vidia v ochrane prírody príležitosť pre Slovensko, majú už aj prvé výsledky a hlavne ďalšie opatrenia, ktoré sú skutočnou cestou k modernej a úspešnej krajine.

Všetky tieto strany spája úplná programová prázdnota, preto im zostáva jediné, viesť sa na vlne odporu voči ochrane prírody vnášaného zo strany extrémistov,” povedal Michal Kiča, expert strany na životné prostredie.

Demokrati tvrdia, že avizované prehodnotenie zonácie Národného parku Slovenský kras po voľbách neznamená nič iné, ako jeho zrušenie, hoci je významný pre jaskynné systémy zapísané do zoznamu UNESCO a obnovenie komerčnej ťažby aj v tých najcennejších územiach. „Takýto postup vylučuje rozvoj prírode blízkeho turizmu po vzore susedného Národného parku Aggtelek,“ hovorí strana.

Len samotný Muráň navštívilo 200 000 návštevníkov, vďaka investíciám z plánu obnovy sa tu vytvára čoraz viac atrakcií, ktoré rozvíjajú cestovný ruch. Boli sme to my, kto dal život reforme národných parkov. No na rozdiel od nich nechceme žiť v minulosti a uvedomujeme si, že treba pozerať do budúcna. Preto prinášame ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu ochrániť našu prírodu a aj skutočnému rozvoju vidieka,” uviedol Kiča.

Demokrati zároveň avizovali nasledovné zámery:

  • Zavŕšime reformu národných parkov schválením takých zonácií, ktoré nezhoršia postavenie súkromných vlastníkov.
  • Všestranne podporíme rozvoj prírode blízkeho turizmu. Národné parky a chránené územia budú príležitosťou pre rozvoj regiónov a znížime tak aj ich odkázanosť na ťažbu dreva.
  • Vyhlásime Národný park Podunajsko a podporíme vznik Bratislavského dunajského parku.
  • Vykonáme reformu štátnej ochrany prírody, ktorej hlavným cieľom bude praktická ochrana a správa chránených území v spolupráci s vlastníkmi pozemkov a verejnosťou, nie len zákazy.
  • Chránené územia čo najviac sprístupníme verejnosti. Odstránime zbytočné administratívne prekážky pre umožnenie mäkkej rekreácie aj v chránených územiach, a to všade tam, kde nespôsobí ohrozenie prírodných hodnôt.
  • Nastavíme nové vzťahy s neštátnymi vlastníkmi. Zmeníme zákon o ochrane prírody tak, aby štát uprednostňoval pozitívnu motiváciu a podporu neštátnych vlastníkov pri ochrane prírody pred zákazmi a obmedzeniami
  • Lesy vo vlastníctve štátu budú plniť primárne ekosystémové služby. Pre neštátnych vlastníkov zavedieme finančnú podporu za dobrovoľné plnenie ekosystémových funkcií lesa. V bezzásahovom režime ponecháme 10 % lesov s prioritou vodozádržnej funkcie a ochrany biodiverzity a budeme podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch. Drevu priznáme postavenie strategickej suroviny, budeme monitorovať jeho vývoz do zahraničia a podporíme aj agrolesníctvo.
  • Finančne podporíme najmä malých vlastníkov lesov s výmerou do 50 ha pri obhospodarovaní lesov, a to vrátane spoločenstvenných lesov.

Pridaj komentár