VČELINCE: Archeoskanzen turistom predstaví 7000 rokov histórie osídlenia územia

Archeoskanzen Včelince

VČELINCE – Obec Včelince v okrese Rimavská Sobota predstavila unikátnu novinku. Bol tu vytvorený archeoskanzen formou náučného chodníka, ktorý vznikol vďaka poznatkom z archeologického výskumu spred viac ako tridsiatich rokov. Dnes o jedinečných nálezoch predovšetkým z neskorej doby kamennej a zo všetkých úsekov doby bronzovej informujú tabule na jednotlivých archeologických lokalitách.

Starosta obce Včelince Ľubomír Kosztúr uviedol, že sú si vedomí výnimočnosti nálezov, ktoré dokazujú prítomnosť osídlení v jednotlivých úsekoch praveku a sú veľmi radi, že sa im podarilo získať zdroje na realizáciu tohto náučného chodníka.

Realizátorom bola spoločnosť Art Archeology – Jozef Stankoviansky, ktorá vychádzala z poznatkov výskumu, ktorý tu realizovali pracovníci Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) pod vedením, profesora Václava Furmánka a doktorky Kláry Markovej v rokoch 1985 až 1992. Zásluhy za súčinnosť pri realizácii patria aj Gemersko – malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote,“ povedal starosta.

Archeoskanzen mapuje jednotlivé lokality, predstavuje výnimočné vzácne nálezy aj prostredníctvom priestorových modelov predmetov zo života obyvateľov na tomto území pred tisíckami rokov. Doplnené sú aj modely územia, v ktorých sú naznačené jednotlivé sídla a náleziská, ktoré sa nachádzajú v južnej časti regiónu Gemer.

Sme radi, že región Gemer prichádza s ďalšou novinkou, ktorá doplní atraktivity nášho regiónu akými sú napríklad Národný park Muránska planina, či unikátne stredoveké kostoly s vzácnou výmaľbou. Verím, že takáto atraktívna prezentácia našej dávnej minulosti vzbudí záujem aj u návštevníkov a bude ich motivovať k návšteve regiónu,“ uviedol Jaroslav Hric z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.

Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj a cestovný ruch Ján Beljak zdôraznil, že Rozvojová agentúra BBSK prostredníctvom schémy pomoci podporuje projekty, ktoré majú potenciál byť stimulom rozvoja cestovného ruchu v regiónoch, alebo také projekty, ktoré rozvíjajú už jestvujúcu turistickú ponuku.

Tento projekt je pre mňa výnimočný tým, že je postavený na dlhoročnej odbornej práci mojich kolegov archeológov a tieto poznatky sa okrem početných publikácií pre odbornú verejnosť pretavili aj do turistickej ponuky tejto malej obce na juhovýchode Banskobystrického kraja a návštevníkom pútavou formou prinesú informácie o každodennom živote našich predkov v praveku.“

Archeoskanzen, ktorého celkový rozpočet bol 15 000 eur, bol realizovaný aj vďaka finančnej podpore vo výške 6400 eur z Rozvojovej agentúry BBSK cez členský príspevok v oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer.

V čase prebiehajúceho výskumu v lokalitách v katastri obce Včelince sa tam na exkurzii zastavili účastníci medzinárodného archeologického kongresu z celého sveta. Konal sa v roku 1991 a archeologickým špičkám z celého sveta boli prezentované výsledky prebiehajúceho výskumu, ktoré priniesli neoceniteľné poznatky z obdobia praveku, predovšetkým z neskorej doby kamennej a z doby bronzovej – na našom území.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár