Wiezik: Rok od vyhlásenia mimoriadnej situácie na rieke Slaná vláda stále nekoná

Slaná

SLANÁ – Presne pred rokom vyhlásila vláda SR mimoriadnu situáciu na rieke Slaná. Europoslanec Michal Wiezik tvrdí, že doteraz neboli učinené potrebné opatrenia na úplné zastavenie kontaminácie spôsobenej štátnymi baňami.

Vláda SR takto pred rokom 20. júla 2022 vyhlásila mimoriadnu situáciu na rieke Slaná. Europoslanec Michal Wiezik (Progresívne Slovensko/Renew Europe) upozorňuje, že aj keď boli následne v auguste 2022 v rámci zasadnutí medzirezortného krízového štábu navrhnuté konkrétne riešenia, tie sa do dnešného dňa nezrealizovali.

“Aj keď sa podarilo koncentráciu znečisťujúcich látok významne znížiť, hodnoty kontaminácie v rieke Slaná stále prekračujú povolené limity. Štátny podnik Rudné bane dodnes nevykonal také technologické riešenia, ktoré by nadlimitnému úniku kontaminovaných látok zamedzili,” upozorňuje Wiezik.

Štátny podnik Rudné bane, ktorý spadá pod pôsobnosť Ministerstva hospodárstva SR, do dnešného dňa nezrealizoval ani betónovú injektáž podzemných banských priestorov.  “Nepovažujem to za najlepšie riešenie, ale mohlo aspoň dočasne kontamináciu rieky Slaná zmierniť,” dodáva europoslanec.

Svoje úlohy si nesplnilo ani Ministerstvo životného prostredia SR. “Nebolo realizované odstránenie kontaminovaných sedimentov z rieky. To sa malo riešiť v vo forme okrových pascí,” hovorí Wiezik.

“Aj rok po vyhlásení mimoriadnej situácie kontaminácia pokračuje. Riešenia narážajú na rezortizmus ministerstiev, nedostatok financií a neochotu spolupracovať na riešeniach. Stav sa nezmenil ani výmenou ministrov. Výsledkom je zhoršená kvalita životného prostredia obyvateľov okresov Revúca, Rožňava a Rimavská Sobota, ktorou rieka Slaná tečie.”

Europoslanec upozorňoval na environmentálnu katastrofu a jej neriešenie od vzniku vo februári 2022. Apeloval na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktoré prišlo až po piatich mesiacoch od vzniku kontaminácie. Z vlastných prostriedkov uskutočnil aj merania kontaminácie viacerých domových studní pri toku, ktoré potvrdilo prekročenie limitného množstva znečisťujúcich látok.

Pre údajnú nečinnosť ministerstiev podal podnet na prokuratúru aj Európsku komisiu. “O stave na rieke Slaná som listom informoval aj ministrov tzv. úradníckej vlády. Bohužiaľ, dodnes nedošlo k žiadnym viditeľným krokom a zlepšeniu. Postup vlády budeme aj naďalej sledovať a tlačiť zodpovedné orgány do riešenia katastrofy, ktorú spôsobil štátny podnik,” dodal Wiezik na záver.

Zdroj: tlačová správa

Pridaj komentár