JOZEF ŠIMKO: V Lučenci je bordeľ ako v tanku!

Jozef Šimko

RIMAVSKÁ SOBOTA. Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote bola jedným z bodov programu aj hodnotiaca správa k rozpočtu mesta. Poslanec Zsolt Főző v rámci neho pozitívne zhodnotil splnenie jednotlivých bodov rozpočtu, avšak spomenul aj nesúlad v príjmovej a výdavkovej časti v oblasti komunálneho odpadu.

„Keď sa pozrieme na predpis 805-tisíc a v roku sme prijali 655-tisíc, tak máme nedoplatok 160-tisíc. Možno na tieto veci by sme mali dávať pozor, aby sme ich zmiernili. Každý rok o tom hovoríme,“ podotkol poslanec.

Primátor Jozef Šimko na jeho pripomienku reagoval slovami, že s ním súhlasí, zároveň však upriamil pozornosť na situáciu ohľadne zberu komunálneho odpadu v Lučenci.

„Náš vzor, ako zbiera. Nehovorím to ja, ja hovorím z novín, ktorí to píšu. Ja som to zdieľal aj na Facebooku,“ povedal primátor a pokračoval. „Dámy a páni, v Lučenci je bordeľ ako v tanku! Potkany a tak ďalej, množí sa tam špina. A to bol náš vzor. My toto plníme čestne a svedomite,“ doplnil primátor a konkretizoval, že problematické lokality s odpadom riešia operatívne.

„Aktivační pracovníci pracujú ako včeličky. Nezabudnime ale, že ten bordeľ, tú špinu robíme my, občania, ktorí tu žijeme,“ doplnil Jozef Šimko a vyzval obyvateľov aby kontajnery zatvárali, lebo neporiadok dokážu narobiť aj vrany.

V uplynulých mesiacoch sa v Lučenci strhla vlna nevôle obyvateľov po tom, čo samospráva v rámci úsporných opatrení znížila frekvenciu zberu komunálneho odpadu. Sociálne siete sa zaplnili fotkami od obyvateľov, zachytávajúcimi plné kontajnery a odpad na zberných stanovištiach.

Samospráva sa však voči kritike dôrazne ohradila. Mesto Lučenec dlhodobo dbá na udržiavaní poriadku a čistoty na území mesta, pričom zabezpečuje niekoľko služieb v rámci odpadového hospodárstva a plní si svoje povinnosti v niektorých prípadoch aj nad rámec zákona, s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu možnú kvalitu poskytovaných služieb. Situácia na stanovištiach, ktoré môžeme označiť ako problémové (6 zo 160), nie je totožná so stavom v celom meste, pretože v meste sa čistota udržiava…,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti, kde tejto téme venovala veľmi dlhý status:

Viac sa ohľadne situácie v meste a prijatých opatreniach dočítate aj v našom staršom článku na tomto odkaze.

Sobotník.sk

Pridaj komentár