Gemer má po 12 rokoch opäť funkčnú lanovku

lanovka Geravy

DEDINKY – Unikátna jednosedačková lanovka vedúca z obce Dedinky na planinu Geravy je od pondelka 7. augusta 2023 po 12 rokoch nečinnosti opäť v prevádzke. Staronovú atrakciu na rozhraní regiónov Gemer a Spiš si návštevníci môžu vychutnať vďaka rekonštrukcii, na ktorej sa finančne podieľali obec Dedinky, Košický samosprávny kraj (KSK) a niekdajší úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Lanovka na Geravy, celým názvom Osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením jednomiestnych sedačiek bola postavená v roku 1970. Rekonštrukcie zabezpečovacieho systému sa dočkala v roku 1986 a v rokoch 1987 a 1988 bola obnovená i trať a stanice.

Štyridsať rokov prevážala turistov z obce Dedinky na planinu Geravy a ročne ju využívalo v priemere 15 000 ľudí. Slúžila až do roku 2012, keď bola jej prevádzka ukončená pre technickú nespôsobilosť. V tom čase bola poslednou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku.

lanovka Geravy

Lanovka má dĺžku 1988,70 metra s prevýšením 221 metrov. Dolná stanica je v nadmorskej výške 808 metrov nad morom a horná 1029 m. n. m. Kapacita lanovky je 133 osôb. Zaujímavosťou je, že nevedie stále do kopca, ale kopíruje terén dvoch dolín.

,,Postaviť novú lanovku by bolo určite jednoduchšie ako zrekonštruovať starú. No dnes môžeme s hrdosťou povedať, že sa nám to podarilo a Košický kraj sa môže pýšiť jedinou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že kraj do rekonštrukcie investoval viac ako 460 000 eur.

Rekonštrukcia retro lanovky

Projekt obnovy lanovky na Geravy odštartovala obec Dedinky ešte v roku 2018. Na základe verejnej súťaže jej rekonštrukciu realizovala spoločnosť Michálek, s. r. o z Chrudimi (ČR). V rámci programu išlo o rekonštrukciu retro lanovky, ktorá v konečnom stave vyzerá a funguje rovnako ako pôvodná. 

lanovka Geravy

,,Pre opätovné spustenie pôvodnej retro lanovky bolo nevyhnuté vykonať diagnostické ultrazvukové skúšky kritických zariadení, boli namontované nové kladkové batérie, nové dopravné lano, nové bezpečnostné prvky, a riadiaca elektronika, nový pohon a mnoho iných častí. Samozrejme, dôležitou časťou bola montáž  sedačiek. Odborníci vykonali záťažové testy s nákladom vriec naplnených pieskom, prebehli tiež nastavenia a bezpečnostné testy brzdových systémov. Prebehla úradná technická skúška, ktorú vykonala organizácia RiCOS, tá má oprávnenie na tento typ zariadení. Vykonané bolo statické posúdenie traťových podpier LD. Okrem dôležitých úkonov technického zamerania, bola opravená fasáda dolnej aj hornej stanice, rekonštrukciou prešli aj vnútorné priestory budov a priestorov pre zamestnancov,“ priblížil detaily rekonštrukcie lanovky starosta obce Dedinky Milan Červenka.

Lanovka Geravy je pre odvážnych

Jazda na jednosedačkovej lanovke si vyžaduje istú dávku odvahy a taktiež rozvahy. Tento adrenalínový zážitok nebude pre každého. Vzhľadom na jej retro podobu i  technické parametre si jazdu na nej budú môcť vychutnať len osoby, ktoré majú viac ako 125 cm a ktoré nemajú strach z výšky.

Osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré merajú viac ako 1,25 m, sa môžu prepravovať len zabezpečené fixačnými zariadeniami. Dospelý zakúpením cestovného lístka pre takúto osobu preberá za ňu plnú právnu zodpovednosť za prepravu od nástupu až po vystúpenie z budovy lanovej dráhy.

lanovka Geravy

Lanovka Geravy bude otvorená sezónne od 1. mája do 31. októbra a prevádzkovať ju bude obecný podnik Dedinky, s. r. o. Na nástupnej aj výstupnej stanici bude návštevníkom k dispozícii obsluha.

Cena lístka je stanovená na 15 eur pre dospelého za obojsmerný lístok a 10 eur za jednosmerný. Deti do 15 rokov nad 125 centimetrov výšky ako aj seniorov nad 63 rokov vyjde lístok 10 eur (7 eur jednosmerný).

Počas špeciálnej akcie v sobotu 12. augusta bude lístok na lanovku pre všetkých zadarmo a nebude chýbať ani sprievodný program. Každý, kto absolvuje jazdu na lanovke získa spomienkový odznak.

Cesta bola dlhá, no návštevníci sa dočkali

Na opätovnom spustení lanovky sa výrazne podieľala aj Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Lanovku vníma ako silnú turistickú atrakciu, schopnú prilákať do regiónu nových návštevníkov a podporiť tak návštevnosť a pozitívne vnímanie Košického kraja v očiach návštevníka.

,,Nebudem klamať. Spustenie lanovky bolo náročné a stálo nás nesmierne veľa energie. Šlo o rekonštrukciu retro lanovky, postavenej v 70. rokoch, čo so sebou prináša množstvo administratívnych úkonov a fakt, že lanovka bola dlhé roky nefunkčná sa odzrkadlil na jej technickom stave. Na jej spustenie sme čakali naozaj dlho, no dnes sa už môžeme pozitívne pozerať do budúcnosti a s nádejou veriť, že ekoturistický či agroturistický potenciál okolia Palcmanskej Maši či planinu Geravy si všimnú aj ďalší,“ povedala Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár