Plaváreň v Lučenci bude drahšia, ale budúce náklady na prevádzku vraj nižšie. Termín dokončenia sa údajne nemení

Mestská plaváreň Lučenec

LUČENEC – Práce na výstavbe mestskej krytej plavárne v Lučenci pokračujú. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Baboľová, podľa ktorej v súvislosti s napredujúcou výstavbou predložil zhotoviteľ – firma Construct s.r.o., dodatok k zmluve o dielo. V ňom požadoval schválenie prác naviac na plaváreň v celkovej sume 194 797,62 eura.

Schvaľovanie dodatku bolo predmetom uplynulého zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 31. júla 2023, ktoré predložený dodatok schválilo. Dodatok prerokovala aj Komisia financií, ekonomiky a majetku mesta pri MsZ, ktorá ho odporučila schváliť.

Práce naviac zhotoviteľ navrhol zrealizovať s cieľom optimalizácie navrhnutého diela s budúcim pozitívnym dopadom na úsporu nákladov pri prevádzke. Súčasťou dodatku sú aj práce, ktoré požaduje mesto Lučenec ako objednávateľ na základe dodatočne zistených skutočností a ktoré neboli predmetom zmluvy so zhotoviteľom. Cenová úroveň návrhu bola preverená nezávislými cenovými ponukami a reflektuje aktuálny stav na stavebnom trhu,“ povedala Baboľová.

Rozsah a cena prác, ktoré sú zahrnuté v dodatku, vyplynuli z postupných rokovaní a upresňovaní na kontrolných dňoch aj rokovaniach so zhotoviteľom. V prácach naviac sú zahrnuté napríklad príplatok za zmenu hrúbky a povrchovej úpravy nosného trapézového plechu, doplnenie pákových otváračov okien, protipovodňové opatrenia, spätná klapka kanalizačná – doplnenie, príplatok za zmenu vyhotovenia interiérových dverí, a s tým súvisiace vykonané práce.

„Napríklad zmena hrúbky a povrchovej úpravy nosného trapézového plechu má podľa vyjadrenia odborníkov vplyv na optimalizáciu navrhnutého diela s budúcim dopadom na úsporu nákladov prevádzky. Odhadované finančné náklady na vyhotovenie jedného opakovaného protipožiarneho náteru, ktorý by bolo potrebné pravidelne vykonávať pri pôvodnej povrchovej úprave, so všetkými sprievodnými nákladmi spojenými aj s prevádzkou plavárne sú cca 45 000 eur – týmto nákladom sa vyhneme,“ zdôraznila Baboľová.

Mestská plaváreň Lučenec

Samotnú realizáciu náterov je podľa nej totiž možné vykonať z priestorového lešenia, kde je riziko poškodenia nerezového dna bazénu. „Alternatívne by bolo možné zrealizovať protipožiarne nátery ako výškové práce vykonané horolezeckou technikou. Pritom je potrebné uviesť, že obnova protipožiarnych náterov strešných lepených väzníkov nad bazénovou časťou nie je možná počas prevádzkovania plavárne a je nutné vypustiť bazén,“ doplnila hovorkyňa.

„Práce na plavárni pokračujú v súlade s vysúťaženou zmluvou. Každý týždeň prebiehajú kontrolné dni, kde sa stretáva odborný tím a aj poslanci, ktorí majú záujem. Vznikajúce problémy, ktoré sú pri stavbe takéhoto rozsahu pochopiteľné, sa operatívne riešia. Krytá plaváreň je aktuálne náš najväčší projekt, stavba, a všetci, ktorí sa na výstavbe podieľajú, robia všetko pre to, aby bola dokončená včas,“ uviedla primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

Na ostatné priebežné a aj v čase meniace sa požiadavky zhotoviteľa dodatok podľa Baboľovej nereaguje, pretože objednávateľ v súlade s názorom stavebného dozoru trvá na dodržaní všetkých ostatných zazmluvnených podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o dielo, tzn. aj termínu dokončenia stavby.

Mestská plaváreň Lučenec

Výstavba krytej plavárne sa začala v auguste 2022 v susedstve mestského kúpaliska. Jej súčasťou bude plavecký a detský bazén, vírivý a ochladzovací bazén. Návštevníci budú mať k dispozícii aj wellness s parnou, infra a suchými saunami. Nová plaváreň má za cieľ rozšíriť možnosti voľnočasových aktivít obyvateľov mesta a zvýšiť jeho atraktivitu. Slúžiť má aj žiakom základných škôl počas povinného plaveckého výcviku či vyše 30 športovým klubom, ktoré v Lučenci pôsobia. Cena diela je po schválení dodatku vo výške približne 5,7 milióna eur.

Lučenec je bez krytej plavárne už od roku 2015, keď samospráva starú plaváreň zavrela pre zlý technický stav. Obyvatelia mesta preto musia využívať podobné zariadenia v okolitých mestách. Samospráve sa nepodarilo dodržať viacero avizovaných termínov výstavby a náklady na celá stavba počas rokov výrazne stúpli.

Foto: Mesto Lučenec

Pridaj komentár