RIMAVSKÁ SOBOTA: Múzeum získalo gubárske náradie a výrobky zo Šivetíc

RIMAVSKÁ SOBOTA – Významnou zložkou kultúry Gemera- Malohontu je aj ľudová kultúra, ktorá sa formovala pod vplyvom hospodárskych, sociálnych a spoločenských podmienok. Jej pozoruhodným reprezentantom je etnologický fond Gemersko- malohontského múzea, v ktorom sa v súčasnosti nachádza 11 435 kusov predmetov. Pribudlo doň gubárske náradie.

Tie dokumentujú ľudové staviteľstvo a bývanie, ľudový odev, nástroje a náradie súvisiace s roľníctvom, pastierstvom i remeslami typickými pre Gemer-Malohont, medzi ktoré v neposlednom rade patrí i gubárstvo. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa múzeu podarilo zbierkový fond doplniť zrealizovaním projektu s názvom Akvizícia gubárskeho náradia a výrobkov zo Šivetíc a výrobkov zo Šivetíc.

V súvislosti s mapovaním remeselnej výroby charakteristickej pre región Gemer-Malohont bol zbierkový fond etnológie rozšírený o gubárske náradie a ukážku výrobkov gubárky Anny Galisovej zo Šivetíc. Získané boli masívne gubárske krosná, ktoré doteraz v zbierkach múzea absentovali, kolovrat na stáčanie útku, vlnená guba, vlnený koberec – surovica (2 ks), prehoz a vlnená hlavnica.

Anna Galisová sa zhotovovaniu gúb začala venovať v roku 1980, kedy pracovala i pre ÚĽUV v Bratislave. Zhotovovať guby sa učila od majsterky ľudovej umeleckej výroby Amálie Didekovej rovnako pôsobiacej v Šiveticiach. Do obce Šivetice sa tradícia výroby gúb rozšírila z neďalekej Jelšavy, ktorá patrila v minulosti k strediskám gubárskej výroby s počiatkom už v 18. storočí.

Keďže v 50. rokoch 20. storočia pôsobil na Slovensku už len jeden výrobca gúb, a to práve v Jelšave, ÚĽUV sa rozhodol v roku 1958 zriadiť priemyselnú výrobu gúb v Klenovci, nadväzujúc na tamojšiu súkennícku tradíciu. Tu bola postavená i práčovňa, kde si chodili vlnu na guby prať tiež gubári zo Šivetíc.

Akvizícia gubárskeho náradia a výrobkov dokumentuje gubárstvo vo východnej časti regiónu Gemer-Malohont a je tak vhodným doplnkom etnologického fondu múzea, v rámci ktorého má múzeum prostredníctvom gúb už zdokumentovanú ich výrobu a výrobcov v Klenovci v 2. polovici 20. storočia (západná časť regiónu). Cieľom projektu tak bolo skompletizovanie dokumentácie gubárstva v Gemeri-Malohonte s možnosťou komparácie výroby a produkcie v jeho východnej a západnej časti.

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Pridaj komentár