V Rimavskej Sobote otvárajú novú vysokú školu

Rimavskej Soboty

RIMAVSKÁ SOBOTA – Záujemcovia o vysokoškolské vzdelanie z Rimavskej Soboty a širšieho okolia majú od tohto školského roka 2023/2024 k dispozícii novú možnosť štúdia priamo v meste. V župnom dome na Námestí M. Tompu sa v pondelok (25. 9. 2023) uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka Collegium Humanum Varšavská univerzita manažmentu.

Iniciátorkou jej založenia a zároveň vedúcou katedry sociálnej práce je dlhoročná pedagogička a odborníčka na sociálnu oblasť Andrea Gállová. Pôsobí aj ako riaditeľka odboru sociálnej práce v zahraničnej pobočke spomínanej univerzity v českom Frýdku – Místku.

Naša škola ponúka akreditované vzdelávacie programy – študijné odbory: sociálna práca, psychológia, manažment v bakalárskom aj magisterskom stupni, a tiež doplnkové vzdelávacie programy ako MBA., MPH., LL.M., DBA. a ďalšie,“ konkretizovala Gállová.

Ako dodala, výučba bude prebiehať prezenčne a online. Ide o externú formu štúdia v individuálnej či skupinovej podobe. „Vzdelávacie programy sú teda ‚šité‘ presne na mieru daného študenta, na požiadavky, aké má v externej forme štúdia,“ vysvetlila riaditeľka.

V R. Sobote má škola v súčasnosti prihlásených zhruba sto študentov do rôznych ročníkov študijného odboru sociálna práca, od prvého ročníka bakalárskeho stupňa až po piaty ročník magisterského vzdelávania. Do študijných odborov psychológia a manažment sa záujemcovia môžu prihlásiť ešte do konca októbra 2023.

Collegium Humanum Varšavská univerzita manažmentu so sídlom vo Varšave patrí medzi svetové univerzity. Vo svojom portfóliu má v rámci aktuálneho roka asi 32 000 študentov. Pracoviská má po celom svete, vrátane miest ako Varšava, Lublin, Poznaň, Rzeszow, Wroclaw, Štetín, Andijan, Praha, Frýdek Místek či Bratislava.

Profesorka PhDr. Andrea Gállová, PhD. pôsobila 12 rokov na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Nedávno sa rozhodla využiť novú profesnú ponuku a spustiť v Rimavskej Sobote úplne novú pobočku vysokej školy.

Článok o oficiálnom otvorení školy nájdete na tomto odkaze:

Zdroj: Andrea Gállová; Foto: archív A. Gállovej a Sobotnik.sk

2 Replies to “V Rimavskej Sobote otvárajú novú vysokú školu”

  1. Pingback: V R. Sobote otvorili pobočku druhej vysokej školy, v budúcom roku by mohla pribudnúť tretia

  2. Pingback: Najčítanejšie články na Sobotníku za rok 2023: Hlavne nehody, ale aj vysoká škola a Zlatá Zuzana

Pridaj komentár