Fresky v Gemeri-Malohonte priblíži počas septembra 9 podujatí

GEMER/MALOHONT – Dovedna deväť podujatí bude v mesiaci september 2023 zameraných na prezentáciu vzácnych nástenných malieb v gotických kostoloch Gemera-Malohontu. Informovala o tom Zuzana Jóbová, výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.

Hneď v úvode septembra sa okolie gotického kostola v Kraskove presunulo do obdobia stredoveku vďaka festivalu Z histórie Gemera – Malohontu. Veľmi aktívne sa do Roku nástennej maľby zapája Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, kde sa bude konať až päť rozmanitých podujatí.

„Prvým je Gotické kostoly Gemera-Malohontu – vernisáž výstavy akvarelových obrazov Róberta Agócsa s ústrednou témou gotických kostolov. Pre žiakov 1. stupňa základných škôl je určená prezentácia Gotická cesta – Gemer a Malohont, pre stredoškolských študentov interaktívna prezentácia a vedomostný kvíz 12 naj Gemera – Malohontu, pre klientov DDZ a DSS to bude tematická prednáška Zbúrajme bariéry: stopy stredoveku,“ ozrejmila Jóbová.

V rámci komunitného stretnutia Turistický mesačník: Gotická cesta získajú účastníci cenné informácie o turistickom okruhu po stopách výnimočných stredovekých pamiatok. V závere mesiaca organizuje Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote celodenný program Svetový deň cestovného ruchu, samozrejme s tematikou stredovekých dejín a pamiatok.

V Dome tradičnej kultúry Gemera, Gemerské osvetové stredisko Rožňava, stále prebieha výstava Tichí svedkovia gotiky na Gemeri. Banícke múzeum v Rožňave pripravuje Výjazdové workshopy s Baníckym múzeom pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.

Celý program je nasledovný:

1. Z HISTÓRIE GEMERA – MALOHONTU, HISTORICKÝ FESTIVAL

2.9.2023 (sobota), 11.00 – 18.00 hod, Kraskovo (Gotický kostol a jeho okolie)

Organizátor: Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, OOCR Gemer, Obec Kraskovo, MR Teplý Vrch, ECAV Kraskovo

V poradí 5. ročník najväčšieho historického festivalu v regióne ponúkol bohatý program pre dospelých, rodiny s deťmi aj seniorov. Preniesol ich do minulosti, v ktorej zažili dobovú kultúru. Program pozostával z odbornej prednášky o gotických kostoloch s lektorom Michalom Augustovičom, komorného koncertu historickej hudby Karmína, bábkového predstavenia Popolvár najväčší na svete, Rytierskeho turnaja na koňoch, vystúpenia sokoliarov Kanátovcov, koncertu historickej kapely Lucrezia Borgia. Pozornosť návštevníkov lákali aj dobové tábory, tvorivé dielne historických remesiel, komentované prehliadky gotického kostola, ochutnávka dobovej gastronómie a historických vín, lukostreľba a šerm aj pre najmenších.

2. TICHÍ SVEDKOVIA GOTIKY NA GEMERI

do 22. 9. 2023 (piatok) v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava)

Organizátor: Gemerské osvetové stredisko, Rožňava

Výstava fotografií z workshopu na Gotickej ceste, ktorý sa uskutočnil v máji 2023 v kostoloch v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach. Lektorom bol profesor VŠMU Ľubo Stacho, účastníci a autori fotografií: Kristína Kerekešová, Eva Tóbisz, Štefan Majerčák a Peter Palgut. Každá z fotografií zrkadlí osobitný prístup autora a jeho cit pre gotické umenie. Výstava pozýva na dobrodružnú cestu do minulosti, aby sme mohli obdivovať a cítiť pôsobivosť gotického obdobia, ktorá ešte stále rezonuje v súčasnosti.

Vstupné: vstup voľný pre širokú verejnosť

Bližšie informácie: https://www.gos.sk/aktualityhttps://www.facebook.com/gos.roznava

3. ZBÚRAJME BARIÉRY: STOPY STREDOVEKU

6.9. (streda) a 14.9.2023 (štvrtok) o 10.00 hod, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Tematická prednáška sa venuje obdobiu neskorého stredoveku na území Uhorska, dejinám udalostí, vojen a ľudských príbehov z daného obdobia. Účastníkom poskytne nielen skutočne zaujímavé informácie o živote vtedajších ľudí z rozličných spoločenských vrstiev, o ich každodenných zvykoch a činnostiach, ale aj o krajine, v ktorej žili. Súčasťou prednášky bude filmová ukážka historika Pavla Dvořáka a prezentácia kníh zo série Stopy dávnej minulosti. Podujatie je prioritne určené pre klientov DDZ a DSS.

4. GOTICKÉ KOSTOLY GEMERA-MALOHONTU

8.9.2023 (sobota) o 15.00 hod, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Vernisáž výstavy akvarelových obrazov regionálneho výtvarníka Róberta Agócsa s ústredným motívom gotických kostolov Gemera a Malohontu, ktoré sú nositeľmi Značky Európske dedičstvo. Výstava podporuje prezentáciu gotických kostolov so vzácnymi nástennými maľbami aj netradičnú históriu na Gotickej ceste. Zámerom výstavy je priblíženie krásy a historickej hodnoty stredovekých fresiek a kostolov širokej verejnosti prostredníctvom umeleckej tvorby.

Vstupné: voľné

5. GOTICKÁ CESTA – GEMER A MALOHONT

21.9. (štvrtok) a 27.9.2023 (streda) o 9.30 hod, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Interaktívna prezentácia kultúrno-historických pamiatok so zameraním na kostoly Gotickej cesty Gemera a Malohontu, v ktorých sa nachádzajú vzácne stredoveké fresky. Prezentácia je určená pre žiakov 1. stupňa základných škôl, ktorým priblíži históriu kostolov (predovšetkým Rimavský okruh Gotickej cesty) a rôzne zaujímavosti z celého regiónu.

Vstupné: voľné

6. VÝJAZDOVÉ WORKSHOPY S BANÍCKYM MÚZEOM

Dátum: podľa harmonogramu Baníckeho múzea

Organizátor: Banícke múzeum v Rožňave, OZ Gotická cesta

Študijná exkurzia po gotickej ceste Gemera prevedie žiakov 2. stupňa základných škôl a stredných škôl gemerskými kostolmi v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach. Program exkurzie doplní prezentácia získavania pigmentov na maľbu fresiek z rôznych druhov minerálov a maľovanie gotických výjavov na drevenú kazetu a vedomostný kvíz. Zároveň si študenti vyrobia magnetky a pamätné odznaky s logami kostolov Gotickej cesty. Vstupné na podujatie je 5 € alebo 6 € v závislosti od dĺžky okruhu.

7. SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU

27.09.2023 (streda), 15.45 – 19.00 hod, nádvorie Gemersko-malohontského múzea, Rimavská Sobota

Organizátor: Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Svetový deň cestovného ruchu sa ponesie v znamení stredoveku. Dopoludňajšie prehliadky mesta pre školy s ústrednou témou stredovekých dejín a pamiatok vystrieda popoludňajší koncert kapely Strigôň (venuje sa práve stredovekej hudbe) a stredoveká prehliadka mesta pre širokú verejnosť. Počas dňa si svoj program nájde malý aj veľký obdivovateľ stredoveku.

Vstupné: 4 €

Ďalšie informácie: www.gmmuzeum.sk, www.facebook.com/gmmuzeum

8. 12 NAJ GEMERA – MALOHONTU

28.9.2023 (štvrtok) o 8.00 hod, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Vedomostný kvíz preverí znalosti stredoškolských študentov o gotických kostoloch Gemera a Malohontu. V prvej časti podujatia sa interaktívnou formou zoznámia s poslaním Roku nástennej maľby 2023 a s freskami v gotických kostoloch, predovšetkým v evanjelických chrámoch v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej, Koceľovciach a v katolíckych kostoloch v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, ako aj o kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci. V druhej časti si získané vedomosti pretrénujú formou zábavného kvízu.

Vstupné: voľné

9. TURISTICKÝ MESAČNÍK: GOTICKÁ CESTA

28.9.2023 (štvrtok) o 14.30 hod, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Organizátor: Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota

Počas komunitného stretnutia pre širokú verejnosť sa bude prezentovať tematicko-kultúrna poznávacia trasa najvzácnejšími kultúrno-historickými pamiatkami na Gemeri. Turistický okruh (276 km) obsahuje štyri trasy v historických regiónoch Gemera a Malohontu, ktorých súčasťou sú práve významné stredoveké sakrálne pamiatky so stredovekými nástennými maľbami talianskych majstrov a ich žiakov z tunajších regiónov.

Vstupné: voľné

Fakty:

Rok nástennej maľby 2023

Spoločná aktivita Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja, ktorá približuje krásy a nevyčísliteľnú hodnotu stredovekých fresiek v 12 gotických kostoloch v regiónoch Gemer a Malohont. Prostredníctvom podujatí kultúrneho – spoločenského, vzdelávacieho a popularizačného charakteru oslovuje široké masy, rôzne skupiny obyvateľov regiónov a priťahuje do regiónu turistov a návštevníkov. Zároveň šíri odkaz značky Európske dedičstvo o spoločných európskych hodnotách.

Značka Európske dedičstvo

Značka Európske dedičstvo (EuropeanHeritageLabel) funguje v súčasnej podobe od roku 2013. Slovenskej pamiatke bola udelená po prvýkrát. Stredoveké nástenné maľby v kostoloch na Gemeri a Malohonte sa tak pridali k starovekému srdcu Atén, archeologickému parku Carnuntum v Rakúsku, synagóge v Budapešti, kostolu Javorca v Slovinsku a ďalším lokalitám v Európe. Značka Európske dedičstvo je udeľovaná lokalitám či udalostiam, ktoré zohrali významnú úlohu v procese tvorby súčasnej Európy a ktoré odzrkadľujú spoločné európske hodnoty.

Gotické kostoly v regiónoch Gemer a Malohont – Gotická cesta

Evanjelické chrámy a. v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach, či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci, čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami.

Pridaj komentár