Regionálni aktéri predkladajú vláde vyhlásenie na podporu schválenia nových pravidiel pre Národný park Slovenský kras

Slovenský kras

BRZOTÍN – Regionálni aktéri predkladajú vláde vyhlásenie na podporu schválenia nových pravidiel pre Národný park Slovenský kras.

Zástupcovia v regióne činných vedeckých inštitúcií, ochrancov prírody, poľnohospodárskych subjektov, mimovládnych organizácií, miestnych orgánov verejnej správy ako aj podnikateľov v cestovnom ruchu podporujú schválenie nariadenia vlády, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras a jeho zóny. Návrh zonácie predložilo vláde SR Ministerstvo životného prostredia SR a vláda o ňom môže rokovať už v týchto dňoch.

Slovenský kras, jeho planiny a jaskynné útvary patria medzi unikátne prírodné bohatstvo. Svojou prírodnou a kultúrno-historickou rozmanitosťou tvorí jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územia planinového typu v strednej Európe. Jaskyne Slovenského krasu sú zapísané do zoznamu UNESCO.

Domnievame sa, že práve preto si zaslúži jasné pravidlá a lepšiu ochranu oproti súčasnosti, čím by sa zaradil medzi plnohodnotné chránené územia s moderným prístupom k ochrane prírody. Naplnenie tohto cieľa vnímame aj prostredníctvom skorého dokončenia procesu zonácie národného parku. Oceňujeme zlepšujúcu sa spoluprácu so Správou Národného parku Slovenský kras. Vnímame potrebu špecifického prístupu k národnému parku tohto zamerania, osobitne v podpore pastvy nevyhnutnej pre zachovanie unikátnych lúčnych spoločenstiev. Všetky tieto špecifiká navrhovaná zonácia zohľadňuje, a preto podporujeme jej schválenie.

Efektívne fungujúci národný park vnímame rovnako ako veľkú príležitosť pre rozvoj regiónov v jeho okolí prostredníctvom cestovného ruchu šetrného k prírode. Národný park sa môže stať významným oporným bodom rozvoja lokálnej ekonomiky a rozšíriť záujem turistov o návštevu regiónu. Plnohodnodné prevzatie ochrany najvzácnejších území by zabezpečilo, že národný park by bol konečne rešpektovaným partnerom nielen v regióne, ale aj pre susedný Národný park Aggtelek.

Dovoľujeme si zároveň pripomenúť vláde, že rozvoj regiónu musí byť podporený zo strany štátu aj nevyhnutnými investíciami najmä do súvisiacej environmentálnej infraštruktúry, cestovného ruchu, podpory poľnohospodárov a neštátnych vlastníkov lesov.

Zoznam signatárov:

 • RNDr. Miroslav Fulín, CSc., predseda Rady Národného parku Slovenský kras, ornitológ,
 • prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice,
 • Mgr. Jaroslav Šíp, prednosta, Okresný úrad Rožňava,
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Bocian, Moldava nad Bodvou, Sabinov,
 • Gabriel Lešinský, jaskyniar,
 • Ing. Štefan Szabó, PhD., Ekocentrum Sosna, Družstevná pri Hornáde,
 • Zsolt Kiss, samostatne hospodáriaci poľnohospodár, vlastník lesov, Rožňava
 • Jozef Pisarčík, tajomník Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Rožňava,
 • KRÍŽOM KRASOM (Edutrek Slovakia),
 • Katarína Prékopová, podnikateľka v cestovnom ruchu, poslankyňa obecného zastupiteľstva, Krásnohorské Podhradie,
 • Druživa, o.z. Rožňava,
 • občianske združenie Castrum Thorna, Turňa nad Bodvou,
 • Alter Nativa, o.z. Brdárka,
 • Semita honestae vitae (Cesta k slušnému životu), Betliar.

Pridaj komentár