Značku Regionálny produkt Gemer-Malohont môžu získať ďalšie produkty

regionálny produkt

REVÚCA – Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlásila výzvu pre všetkých, ktorí s láskou a oddanosťou pracujú na vytváraní jedinečných produktov a služieb v regióne Gemer-Malohont. Svoj regionálny produkt si môžu registrovať.

Regionálne značenie miestnych produktov, ako je Regionálny produkt GEMER-MALOHONT, je jednotným grafickým označením kvalitných výrobkov a služieb, ktoré sú vyrábané, resp. poskytované vo vymedzenom regióne a spĺňajú vopred stanovené kritériá.

Slovensko sa pýši bohatou tradíciou regionálneho značenia produktov, ktorá sa začala v roku 2008, keď nezisková organizácia Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko zaviedla regionálne značenie pre regióny Kysuce, Malé Karpaty a Záhorie. Odvtedy sa do tohto projektu zapojilo viacero miestnych regiónov na Slovensku, ktoré vytvorili alebo oživili regionálne značenie miestnych produktov.

Hlavné ciele regionálneho značenia miestnych produktov zahŕňajú podporu miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, propagáciu a podporu rozvoja regiónu, podporu využívania miestnych zdrojov a podporu uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu. Regionálne značenie miestnych produktov je teda nielen spôsobom na podporu miestnej ekonomiky, ale aj prostriedkom na zachovanie a zdôraznenie charakteristických prvkov každého regiónu.

Značka Regionálny produkt GEMER-MALOHONT môže byť udelená fyzickým aj právnickým osobám, ktoré vyrábajú výrobky alebo poskytujú služby v oblasti Gemer-Malohont a zároveň využívajú tradičné postupy, miestne alebo regionálne zdroje a suroviny. Cieľom značky je podporiť tých, ktorí prispievajú k udržateľnému rozvoju regiónu a zároveň chránia jeho prírodné a kultúrne bohatstvo.

Produkty a služby, ktoré môžu byť ocenené touto značkou, zahŕňajú potraviny a poľnohospodárske produkty, prírodné produkty, remeselné výrobky, ubytovacie a stravovacie služby, zážitky (doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, vzdelávacie aktivity a pod.), tradičné podujatia.

Záujemcovia o certifikáciu a udelenie značky regionálny produkt Gemer-Malohont môžu posielať vyplnené žiadosti ešte týždeň, do 30. septembra 2023 osobne, poštou, resp. elektronicky. V prípade, ak záujemca nestihne do tohto dátumu podali kompletnú žiadosť s prílohami, je potrebné kontaktovať koordinátora regionálnej značky elektronicky, prípadne telefonicky najneskôr do 29.septembra 2023.

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyzýva všetkých, ktorí sa cítia spojení s týmto nádherným regiónom, aby sa zapojili do tejto výzvy a pomohli podporili miestnych výrobcov a tradičné hodnoty Gemer-Malohontu. Viac informácií o tejto výzve a o regionálnom značení nájdete na webovej stránke www.gemer-malohont.sk.

Kontaktná osoba:

Ing. Branislav Očkaik koordinátor regionálnej značky

branislav.ockaik@regiongemer.sk / +421 948 874 652

Pridaj komentár