Fiľakovo má novú výrobnú halu. Samospráva na ňu získa ďalších takmer 1,5 milióna eur

Fiľakovo

FIĽAKOVO – Piatok 20. október 2023 bol vo Fiľakove zrejme najvýznamnejším dňom roka. Samospráva vtedy slávnostne odovzdala dokončenú výrobnú halu s administratívnou budovou a infraštruktúrou, ktoré boli výsledkom projektu DevINvestEnviro – Rozvoj investičného prostredia ako súčasťAkčného plánu zamestnanosti po osi R2 a M3 – Smerom k novej cezhraničnej severojužnej osi hospodárskeho rozvoja.

Partnermi cezhraničného projektu SKHU/1802/3.1/011 boli mesto Fiľakovo a Agentúra rozvoja podnikania župy Nógrád NMRVA (HU). Fiľakovo v rámci podujatia oznámilo výbornú správu – na úspešný projekt získa dodatočne ďalších takmer 1,5 milióna eur.

Podujatie sa konalo za účasti pozvaných hostí a médií, ktorým po slávnostnom prestrihnutí pásky ukázali priestory novej výrobnej haly i administratívnej budovy. Sú výsledkom takmer šesťročnej práce mesta, postaviť sa ju napokon podarilo len za osem mesiacov.

Počas niekoľkoročnej prípravy projektu mesto zastihla pandémia covidu, vojna na Ukrajine a následná inflácia, ktorá výstavbu ohrozila. Vtedy do projektu ako investor vstúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý do výstavby zainvestoval 400 000 eur.

Dnešný deň je veľmi dôležitý pre Fiľakovo, ale aj pre južné okresy nášho kraja. Bola to ukážková investícia, ukážková spolupráca s mestom. Za necelý rok tu vznikol prakticky nový priemyselný park. Som presvedčený o tom, že v krátkej dobe budú prichádzať správy, že sem prichádzajú investori, ktorí majú záujem aj o túto destináciu. Je to prvý krok k tomu, aby sa aj ostatné časti parku ‚zabývali‘ a prišli sem ďalší investori. Toto je cesta, akou môžeme oživiť južné okresy, toto znamená víziu pre ľudí, ktorí tu žijú,“ vyjadril sa predseda BBSK Ondrej Lunter.

Čo sa stalo za posledných päť rokov, bolo veľmi strmé a prežívali sme veľké pády a znovuoživenia tohto projektu. Som veľmi vďačný kolegom, ktorí boli v tíme a bolo ich naozaj veľa. Poslancom súčasného aj predchádzajúceho zastupiteľstva, ktorí stáli pri tomto projekte aj v najťažších krízových situáciách i župe, ktorá ponúkla pomocnú ruku,“ povedal primátor Attila Agócs.

Ako ďalej pokračoval, mesto v súčasnosti čaká viacmesačný kolaudačný proces rozdelený na štyri osobitné časti. Niektoré z nich na seba nadväzujú, preto primátor odhaduje ich ukončenie najskôr o pol roka. „Paralelne s tým budeme spoločne s BBSK i agentúrou SARIO hľadať vhodného investora, ktorý by vytvoril na začiatok 30-40 nových pracovných miest a dal tak živobytie 30-40 rodinám. Ak sa nám to však do leta nepodarí, chcel by som poprosiť o trpezlivosť. Toto je strategická investícia, ktorá tu bude aj o 10 či 30 rokov. Buďme trpezliví a nájdime vhodného investora, či to už bude o rok alebo rok a pol,“ doplnil.

Celková hodnota investície je vyčíslená na približne 4,05 milióna eur. Samospráve sa na ňu na začiatku podarilo získať prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SKHU z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR 1,8 milióna, ktoré boli v priebehu ďalších mesiacov navýšené na 2,1 milióna eur. Zvyšok uhradilo mesto z úveru. Okrem spolufinancovania získala samospráva po schválení navýšených dodatočných zdrojov celkom 3,5 milióna eur a takmer celú svoju investíciu do revitalizácie priemyselnej zóny tak získala späť. Dotáciu samospráva dostane po ukončení povoľovacích procesov.

Projekt bol spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko z prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 3 205 290,97 eur, z toho pre mesto Fiľakovo 3 181 446,21 eur a pre NMVRA 23 844,76  eur.

Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta

Pridaj komentár